Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slovenský prenosný pľúcny ventilátor Q-VENT-mini

Júl 2021

Na fotografii je slovenský prenosný pľúcny ventilátor Q-VENT-mini zostrojený pre podporu dýchania pacientov s vírusovým ochorením COVID-19, ako aj jedincov počas jednoduchých operačných zákrokov a pri transporte v oblastiach, kde štandardné prístroje dostupné nie sú. Q-VENT-mini skonštruovali na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave mladí vedci – dvojičky Samuel Furka a Daniel Furka a Rose Wanjohi a Paulom Boru, kolegami z Univerzity v Nairobi. Prístroj vrátane stláčacieho mechanizmu, ventilov a filtrov je ako prvý na svete vyrobený pomocou 3D-tlače. 3D-tlačený keramický filter z dielne docenta Mariána Janeka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dokáže eliminovať patogény prevratnou technológiou.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave získala humanitárny grant historicky prvýkrát. V Keni budú v rámci projektu vyškolení domáci odborníci na výrobu prístroja z dostupných lokálnych zdrojov, rovnako ako aj zdravotnícky personál na jeho ovládanie a použitie v klinickej praxi. Súčasne je budovaný startup, ktorý vytvorí niekoľko pracovných miest.

Inovatívny slovenský projekt Q-VENT vznikol v marci 2020 v reakcii na humanitárnu krízu v Taliansku, pričom spojil vedcov a lekárov z najprestížnejších slovenských pracovísk. Do marca 2021 bol vývoj financovaný z vlastných zdrojov vedcov, aby bolo možné jeho najrýchlejšie použitie v rámci pomoci krajinám, ktoré ju budú potrebovať. O prístroj prejavili záujem USA, Česko, India a viaceré ďalšie krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podporilo finančne transport prístrojov zo Slovenska do Brazílie a Kene.

Na snímke zľava sú spolupracujúci lekári Ján Slopovský a Patrik Palacka, vedci Samuel Furka, Daniel Furka a Paul Ali Boru, kolega z Kene.

Na fotografii je 3D-tlačený slovenský prístroj Q-VENT-mini s dychovou maskou určenou pre pacienta. Zariadenie je ako prvé na svete vyrobené 3D-tlačou. Integrálnou súčasťou Q-VENT-mini s hmotnosťou menej ako dva kilogramy sú zobrazovacia a senzorická jednotka pre reguláciu podpory dýchania, ako aj sústava pre zvlhčovanie a ohrev dychovej zmesi. Stláčací resuscitačný vaku je v Q-VENT-mini nahradený 3D-tlačenou sústavou piestov. Výroba jedného prístroja Q-VENT-mini trvá približne 52 hodín.