Slovenský prenosný pľúcny ventilátor Q-VENT-mini

Zavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre „bridging“ terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky.

ČASOVÁ OS PROJEKTU SAMRS/2021/KE/1/5

09/2021 ( začiatok projektu ) - Začiatok rámcovej spolupráce Univerzity Komenského, University of Nairobi s podporou Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – Slovak Aid formou projektu SAMRS/2021/KE/1/5. Boli dohodnuté koordinačné kroky, administratívne náležitosti projektu, rozdelené zodpovednosti pre členov expertného a odborného tímu a zadaná realizácia (definícia cieľov) prvej tretiny projektových aktivít s plánovaným ukončením v Apríli 2022.

10/2021 ( 4.3 %) – V rámci spolupráce bol vyvinutý nový typ filtrov na báze 3D tlačenej Keramiky (tím Mariána Janeka z STU[FD1] ). Filtre sa na rozdiel od pôvodnej verzie vyžadujúcej vysokú teplotu, ožarujú UV svetlom, čím sa znížila energetická náročnosť Q-ventu. Takisto sa začali vyvíjať a vyrábať súčiastky pre ventilátor. Začiatok budovania kenského zázemia vo forme startupu TATRASKY. Začiatok budovania slovenského projektového zázemia na Prírodovedeckej fakulte UK.

11/2021 ( 8.6 %) - Budovanie startupu TATRASKY a jeho rámcové zapojenie a prepletenie s projektom. Startup preukázal potenciál na dlhodobé rozvíjanie projektov v tematickej oblasti skvalitňovania verejného zdravia. Takisto boli zavedené opatrenia pre bázovú implementáciu prierezových tém Ochrana Klímy a Rovnosť príležitostí. Prebehol plánovaný konkurz (15.11.2022) na Administratívnu a PR asistentku projektu. Cieľom tejto pozície je zviditeľňovať a dokumentovať projekt. Súčiastky vyrobené technológiami ktoré dodal projekt SAMRS/2021/KE/1/5 boli vyrobené podľa noriem a doporučení definovaných v CE a FCC.

12/2022 ( 13 %) - Bol úspešne vytvorený ventilátor Q-vent mini (beta verzia). Beta verzia je založená na pôvodnom koncepte Q-vent mini avšak odstraňuje niekoľko v testovaní zistených problémov. Nová verzia bola vytvorená na Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci a podľa pripomienok expertov z Univerzity v Nairobi.

01/2022 ( 17 %) - prebehla optimalizácia a validácia beta verzie Q-ventu mini do výslednej finálnej podoby Q-vent mini+. Optimalizovaný model odstraňuje problémy s energetickou náročnosťou, hmotnosťou a potrebou externého PC na svoju prevádzku. Zjednodušila sa tým pádom manažment využitia prístroja. Boli selektované ochorenia pri ktorých je zariadenie možné využiť. Implementácia nových materiálov.

02/2022 ( 21 %) -  Začiatok kvantitatívnej výroby ventilátora. Kensko-slovenský tím spustil metodologickú implementáciu výroby zariadenia pomocou globálne dostupných surovín, aby bolo možné po dodaní návodu vyrobiť prístroj prakticky "na kolene".  Výsledkom je prehľadný návod vo forme vedeckej štúdie, ktorý môže prevziať prakticky ktokoľvek pri dodržaní licenčných podmienok.

03/2022 ( 26 %) - Príprava podkladov pre oboznámenie domácej Komunity s a) ventilátorom b) metódami výroby lekárskych pomôcok a zariadení prostredníctvom dostupného rapídneho a prototypovania c) využitia nových bio-degradovateľných materiálov. Plánovanie presunu časti projektových aktivít do kenského startupu TATRASKY. Definície cieľov druhej tretiny projektu.  

PROJEKTOVÝ TÍM:

Odborný tím

Mgr. Samuel Furka, PhD.  – Manažér projektu SR, výskumný a implementačný pracovník

Mgr. Daniel Furka, PhD. – Finančný manažér projektu, Odborník pre školenie technikov, optimalizáciu prístrojov a štúdiu

JUDr. MUDr. Patrik Palacka MBA. MPh. PhD. LL.M. – Odborný pracovník pre školenie zdravotníkov a vedeckú štúdiu

MUDr. Ján Slopovský – Odborný pracovník pre školenie zdravotníkov a vedeckú štúdiu

Mgr. Dominika Hromníková, PhD. – Odborný a implementačný pracovník

Doc. Ing. Marián Janek, PhD. – Výskumný a implementačy pracovník

Mgr. Vladimír Heger, PhD. – Odborný pracovník, Implementačný pracovník, Pedagogický pracovník

DR. Jared O. Mecha, MBChB. MMed. MSc-RM. – Expert pre optimalizáciu prístrojov

Bc. Paul Ali Boru – Koordinátor bilaterálnej aktivity, kenského spin-off startupu, administratívny asistent projektu, manažér startupu TATRASKY

Dr. Rose Wangeci Wanjohi, BDS. MPHh. – Odborný pracovník pre respiračné ochorenia vrátane COVID19

Pomocný pracovníci a dobrovoľníci

Mgr. Ondrej Ružička, PhD. – Právne zabezpečenie administratívnych požiadaviek projektu

MUDr. Zuzana Eľková – Pomocný odborný pracovník

Mgr. Kristína Filipeje – Dokumentáciu projektu a PR aktivity

Bc. Branislava Štefančinová – Administrátor projektu

 

MUC. Adam Čúzy – Dobrovoľník,  medik

MUC. Adam Salama – Dobrovoľník,  medik

MUC. Hamid Himat – Dobrovoľník, medik


Júl 2021

Na fotografii je slovenský prenosný pľúcny ventilátor Q-VENT-mini zostrojený pre podporu dýchania pacientov s vírusovým ochorením COVID-19, ako aj jedincov počas jednoduchých operačných zákrokov a pri transporte v oblastiach, kde štandardné prístroje dostupné nie sú. Q-VENT-mini skonštruovali na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave mladí vedci – dvojičky Samuel Furka a Daniel Furka a Rose Wanjohi a Paulom Boru, kolegami z Univerzity v Nairobi. Prístroj vrátane stláčacieho mechanizmu, ventilov a filtrov je ako prvý na svete vyrobený pomocou 3D-tlače. 3D-tlačený keramický filter z dielne docenta Mariána Janeka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dokáže eliminovať patogény prevratnou technológiou.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave získala humanitárny grant historicky prvýkrát. V Keni budú v rámci projektu vyškolení domáci odborníci na výrobu prístroja z dostupných lokálnych zdrojov, rovnako ako aj zdravotnícky personál na jeho ovládanie a použitie v klinickej praxi. Súčasne je budovaný startup, ktorý vytvorí niekoľko pracovných miest.

Inovatívny slovenský projekt Q-VENT vznikol v marci 2020 v reakcii na humanitárnu krízu v Taliansku, pričom spojil vedcov a lekárov z najprestížnejších slovenských pracovísk. Do marca 2021 bol vývoj financovaný z vlastných zdrojov vedcov, aby bolo možné jeho najrýchlejšie použitie v rámci pomoci krajinám, ktoré ju budú potrebovať. O prístroj prejavili záujem USA, Česko, India a viaceré ďalšie krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podporilo finančne transport prístrojov zo Slovenska do Brazílie a Kene.

Na snímke zľava sú spolupracujúci lekári Ján Slopovský a Patrik Palacka, vedci Samuel Furka, Daniel Furka a Paul Ali Boru, kolega z Kene.

Na fotografii je 3D-tlačený slovenský prístroj Q-VENT-mini s dychovou maskou určenou pre pacienta. Zariadenie je ako prvé na svete vyrobené 3D-tlačou. Integrálnou súčasťou Q-VENT-mini s hmotnosťou menej ako dva kilogramy sú zobrazovacia a senzorická jednotka pre reguláciu podpory dýchania, ako aj sústava pre zvlhčovanie a ohrev dychovej zmesi. Stláčací resuscitačný vaku je v Q-VENT-mini nahradený 3D-tlačenou sústavou piestov. Výroba jedného prístroja Q-VENT-mini trvá približne 52 hodín.