Odborníci z našich radov sa vyjadrujú ku fenoménu tzv. gravitačných kopcov

August - September 2020

Prof. Roman Pašteka z Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky publikoval spolu s ďalšími kolegami zo SAV a STU v augustovom čísle mesačníka Quark článok na tému tzv. gravitačných kopcov:

Príspevok prevzal aj denník SME v rubrike TECH, kde sa teší relatívne vysokej sledovanosti:

https://tech.sme.sk/c/22481563/na-niektorych-kopcoch-sa-veci-kotulaju-smerom-nahor-preco.html

Ako sa dočítate, ide o optický klam, spôsobený kombináciou určitých faktorov. Nezávisle od toho však tieto lokality predstavujú veľmi zaujímavé miesta...

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
vedúci katedry
Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky,
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina, pavilón G
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
Telefón: 02/602 96 350,  02/602 96 358 (sekretariat)
E-mail: roman.pastekauniba.sk