Biochemik prof. Ladislav Kováč ocenený prezidentom Kiskom.

Prof. Ladislav Kováč, Zdroj: Univerzita Komenského

Pán prezident Kiska dňa 9.1.2017 udelil viacerým osobnostiam vysoké štátne vyznamenania.

Medzi ocenenými je aj pán prof. Ladislav Kováč, ktorého prezident ocenil Pribinovým krížom II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR  v oblasti výchovy a vzdelávania.

Prof. Kováč v súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor na Katedre biochémie Prif UK.

Linky z dennej tlače:

https://dennikn.sk/652189/ladislav-kovac-ministrom-skolstva-bol-desat-mesiacov-dodnes-ho-mnohi-chvalia/

https://dennikn.sk/651889/kiska-rozdal-vyznamenania-ocenil-michaela-kocaba-martina-hubu-tomasa-janovica-aj-prenasledovanych/?ref=tit

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/416248-kiska-vyznamenal-kascaka-hubu-ale-aj-langosa-in-memoriam/

Autor príspevku:

Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Katedra biochémie
Mlynská dolina CH-1, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4

Tel:  02-60296-507, 02-60296-536
Fax: 02-60296-452
E-mail: nosekfns.uniba.sk
Url:  http://www.biocenter.sk/jn.html