Deň otvorených dverí

DOD 10.02.2023 od 9:00 do 14 hod.

Aj v roku 2023 pre Vás pripravujeme zaujímavé expozície našich odborných pracovísk, tentokrát už priamo v priestoroch našej fakulty na adrese Ilkovičova 6, Bratislava. Od 9.00 do 14.00 sa Vám predstavia pracoviská biologické, environmentálne, chemické, geografické aj geologické. Budete môcť nazrieť do našich laboratórií, učební, inovatívneho inkubátora pre budúcich učiteľov, jazykovej učebne či vynovenej posilovne.

Máme pre Vás pripravené bádateľské výzvy po ktorých splnení Vás čaká odmena ako aj kvíz na sociálnych sieťach so žrebovaním o vecné ceny.

Tešíme sa na Vás a na Vaše otázky! Veda nás baví a v piatok Vám ju predstavíme z prvej ruky :)

Ak nemôžeš prísť osobne objav svoje štúdium na https://www.budprirodovedcom.sk
alebo sa poprechádzaj po virtuálnych miestnostiach Mozilla.hubs.

Pozrite si video o Prírodovedeckej fakulte

Fotogaléria z Dňa otvorených dverí 10.02.2023

DOD 11.02.2022 (treba kliknúť pre otvorenie)

Tento rok sme si pre Vás pripravili prezentácie našich bakalárskych študijných programov. Vysielame na dvoch streamoch a ich program nájdete nižšie. Nezabudnite navštíviť aj naše virtuálne miestnosti pracovísk, ktoré pre Vás pripravili naše pracoviská na platforme Mozilla.hubs aby Vám ukázali niečo viac zo života na našej fakulte. Stačí kliknúť vybrať si avatara a zabaviť sa s nami vo virtuálnej realite : ) Tešíme sa na Vás!

VYSIELANIE STREAMU 1 klikni sem

15:00 -15:15      Otvorenie DOD 

15:15 - 15:30     Biológia

15:30 - 15:45     Systematická biológia

15:45 - 16:00     Medicínska biológia

16:00 - 16:05     mini prestávka

16:05 - 16:20     Chémia

16:20 - 16:35     Biochémia

16:35 - 16:50     Biological chemistry (prezentovanie v anglickom jazyku)

16:50 - 17:05     Učiteľstvo

 

VYSIELANIE STREAMU 2 klikni sem

15:00 -15:15      Otvorenie DOD

15:15 - 15:30     Geografia-kartografia a geoinformatika

15:30 - 15:45     Ekonomická-sociálna a politická geografia

15:45 - 16:00     Geografia-rozvoj regiónov a európska integrácia

16:00 - 16:05     mini prestávka

16:05 - 16:20     Geológia

16:20 - 16:35     Paleontológia

16:35 - 16:50     Environmentalistika (ochrana prírody a starostlivosť o životné prostredie)

16:50 - 17:05     Environmental studies (prezentovanie v anglickom jazyku)

Mozilla Hubs virtuálne miestnosti DOD

linky na virtuálne miestnosti budeme postupne pridávať na toto miesto

KATEDRA JAZYKOV https://hub.link/DWWmQRT

KATEDRA ORGANICKEJ CHÉMIE https://hub.link/SXGhUFa

KATEDRA ENVIRONMENTÁLNEJ EKOLÓGIE A MANAŽMENTU KRAJINY https://hub.link/ucvT6KQ

KATEDRA PEDOLÓGIE https://hub.link/4MHqj5R

KATEDRA ŽIVOČÍŠNEJ FYZIOLÓGIE A ETOLÓGIE https://hub.link/RZF3n9Q

ODDELENIE INŽINIERSKEJ GEOLÓGIE https://hub.link/hCuXkxh

KATEDRA MIKROBIOLÓGIE A VIROLÓGIE https://hub.link/kqNcwEQ

KATEDRA BOTANIKY https://hub.link/o9iXuR4

ÚSTAV LABORATÓRNEHO VÝSKUMU GEOMATERIÁLOV https://hub.link/AwfDApT

KATEDRA ANALYTICKEJ CHÉMIE https://hub.link/AseZ9Dp

MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA https://hub.link/rjDfaiz

KATEDRA MINERALÓGIE, PETROLÓGIE A LOŽISKOVEJ GEOLÓGIE https://hub.link/3MFvY6P

KATEDRA GEOLÓGIE A PALEONTOLÓGIE https://hub.link/SWGK2JF

KATEDRA ANTROPOLÓGIE https://hub.link/eFSxjhu

KATEDRA FYZICKEJ GEOGRAFIE A GEOINFORMATIKY https://hub.link/ycfVVzE

KATEDRA FYZIOLÓGIE RASTLÍN https://hub.link/FixagTb

KATEDRA FYZIKÁLNEJ A TEORETICKEJ CHÉMIE https://hub.link/WLFpqBH

Deň otvorených dverí PriF UK 2021 (treba kliknúť pre otvorenie)

Linky na záznamy zo živého vysielania DOD 5. február 2021

Youtube video – BIOLÓGIA na PriF UK

Youtube video – ENVIRONMENTALISTIKA na PriF UK

Youtube video –  CHÉMIA na PriF UK 

Youtube video – GEOGRAFIA na PriF UK

Youtube video – GEOLÓGIA na PriF UK 

Youtube video – UČITEĽSTVO prírodovedných predmetov na PriF UK

Dôležité termíny

do 15. marca 2023 - Termín podania prihlášky

jún 2023 - Termín prijímacích skúšok Prijímacie konanie

Na všetky študijné programy PriF UK budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok, ak počty uchádzačov nebudú presiahnuté.

Videogaléria

Propagačné video o Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Video-pozvánka na Deň otvorených dverí

Fotogaléria

Fotky zo Dňa otvorených dverí   [ 2020 ]   [ 2019 ]   [ 2017 ]

Štúdium kontakty, prif.souniba.sk

Prečo študovať práve u nás?

Možnosti štúdia - bakalárske študijné programy

Prijímacie konanie na bakalárske štúdium

Video-prezentácie jednotlivých sekcií (odborov, zameraní)  biológia, geológia, environmentalistika, chémia, geografia

Email na Študentskú komoru Akademického senátu PriF UK student.prifukgmail.com