Deň otvorených dverí

DOD v akademickom roku 2023/24

Aj v roku 2024 pre Vás pripravujeme zaujímavé expozície našich odborných pracovísk, priamo v priestoroch našej fakulty. Od 10:00 sa Vám predstavia pracoviská biologické, environmentálne, chemické, geografické aj geologické. Budete môcť nazrieť do našich laboratórií, učební, inovatívneho inkubátora pre budúcich učiteľov, jazykovej učebne či fitcentra.

Termín: piatok 9.2.2024

Adresa fakulty: Ilkovičova 6, Bratislava 4 (GPS: 48.1496194N, 17.0708761E)
Ako sa k nám dostanete: 
električka č. 4 ,9 alebo autobus č. 29, 32, zastávka Botanická záhrada


Tešíme sa na Vás a na Vaše otázky! Veda nás baví a preto Vám ju predstavíme z prvej ruky :)

Pozrite si video o Prírodovedeckej fakulte

Fotogaléria z Dňa otvorených dverí 10.2.2023

Program DOD 2024

Program [.pdf]  [.jpg]

10:00 - 10:30 v aule CH1-1
Príhovor dekana prof. Fedora
Informácie o štúdiu na PriF UK (dr. Przybyla)  
Informácie o učiteľských študijných programoch (doc. Karolčík)
10:30 – 11:00 v aule CH1-1
Svetlo v chémii – let the sunshine in (dr. Májek)

10:30 - 13:00
Prezentácie, ukážky experimentov, možnosť navštíviť pracoviská a laboratóriá jednotlivých sekcií - v zónach nasledovne: 

 • geologická sekcia - oddychová zóna Geológia a geografia  
 • environmentálna sekcia – miestnosť AMOS
 • geografická sekcia – miestnosť CPS+
 • biologická sekcia - respírium B1
 • chemická sekcia - oddychová zóna Chémia  
 • učiteľstvo - miestnosť B1-319

Sprievodné prednášky (aula B1-301)

 • 11:00 – 11:20 Slovensko v roku 2100 ako 2-miliónová krajina? Demografické mýty a fakty. (prof. Bleha)
 • 11:20 - 11:40 Predstavenie študijného programu Environmentalistika (doc. Jurkovič)
 • 11:40 – 12:10 Prečo študovať geológiu? (prof. Aubrecht)
 • 12:10 – 12:30  Informácie o štúdiu biológie. (doc. Mikulíček)
 • 12:30 – 12:50 Prečo študovať v rámci biológie aj rastliny? (prof. Lux)

12:30
Vyžrebovanie víťazov vecných cien z dotazníkového prieskumu – výsledky budú zverejnené na nástenke pri vstupe do fakulty

13:00
Ukončenie 

S priebehom podujatia budú pomáhať študenti v žltých tričkách s fakultným logom.

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší.

Mapa

Mapa [.pdf]  [.jpg]

Kliknite na mapu a mapa sa zväčší.