Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Kto sme ?

Študentská časť akademického senátu (ŠČAS) je organizácia, ktorá reprezentuje študentov na pôde Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty. Tak isto sa zameriava na poskytovanie informácií o štúdiu na fakulte ako aj na riešenie problémov vyplývajúcich z pôsobenia študentov na fakulte.  Združuje celkove 17 zástupcov študentov z celkového počtu 51 členov AS. Medzi naše ďalšie aktivity patrí organizácia rôznych podujatí ako napríklad Univerzitná kvapka krvi, Športový deň PriF UK, Vianočná kapustnica, Burza skrípt, Univerzitná beánia a pod.

ZOZNAM ŠTUDENTSKÝCH ZÁSTUPCOV V AKADEMICKOM SENÁTE PRIF UK

Mgr. Katarína Cifraničováchémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Michal Čičkanchémiado 15. 10. 2023foto
Alexandra Chrenováchémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. David Pavel Královičchémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Klára Stankovianskachémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Dávid Vrškachémiado 15. 10. 2023foto
Lukáš Huskachémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Dominik Juračkachémiado 15. 10. 2023foto
Bc. Michaela Kardohelyovábiológiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Dominik Šmidaučiteľstvodo 15. 10. 2023foto
Bc. Martina Bugriováchémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Lucia Hojováchémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Marek Hupianchémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Alexander Kmeťučiteľstvodo 15. 10. 2023foto
Mgr. Nicolas Milan Michalideschémiado 15. 10. 2023foto
Bc. Simona Petrovičováchémiado 15. 10. 2023foto
Jakub Ján Siváčekchémiado 15. 10. 2023foto

ZÁSTUPCOVIA ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM SENÁTE UNIVERZITY

Mgr. Dávid Vrška
mandát do 31. 10. 2023foto
Mgr. David Pavel Kráľovičmandát do 31. 10. 2023foto

ZÁSTUPCA ŠTUDENTOV PRIF UK V ŠTUDENTSKEJ RADE VYSOKÝCH ŠKÔL SR

Bc. Michaela Kardohelyová     do 2024 
foto

Kontakt

Predseda ŠČAS:
Mgr. Dominik Juračka              juracka3uniba.sk

Podpredseda ŠČAS:   
Mgr. Katarína Cifraničová        katarina.cifranicovauniba.sk

Tajomník ŠČAS:
Mgr. Michal Čičkan                   cickan2uniba.sk

Študenti PriF UK sú na Facebooku v skupine Prírodovedecká fakulta UK v BA a na Instagrame.

E-mail: student.prifukgmail.com