Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Kto sme ?

Študentská časť akademického senátu (ŠČAS) je organizácia, ktorá reprezentuje študentov na pôde Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty. Tak isto sa zameriava na poskytovanie informácií o štúdiu na fakulte ako aj na riešenie problémov vyplývajúcich z pôsobenia študentov na fakulte.  Združuje celkove 17 zástupcov študentov z celkového počtu 51 členov AS. Medzi naše ďalšie aktivity patrí organizácia rôznych podujatí ako napríklad Univerzitná kvapka krvi, Športový deň PriF UK, Vianočná kapustnica, Burza skrípt, Univerzitná beánia a pod.

ZOZNAM ŠTUDENTSKÝCH ZÁSTUPCOV V AKADEMICKOM SENÁTE PRIF UK

Bc. Andrej Feješbiológiado 11. 12. 2020foto
Bc. Andrej Hurajtchémiado 11. 12. 2020foto
Bc. Andrea Chovanovábiológiado 15. 10. 2021foto
Karin Ikovábiológiado 15. 10. 2021foto
Mgr. Dominik Juračkabiológiado 15. 10. 2021foto
Bc. Michaela Kardohelyovábiológiado 15. 10. 2021foto
Mgr. Dominik Šmidaučiteľstvodo 15. 10. 2021foto
Bc. Emil Bečkabiológiado 15. 10. 2021foto
Mgr. Petronela Novákovágeológiado 11. 12. 2020foto
Mgr. Lucia Procházková envirodo 11. 12. 2020foto
Mgr. Gabriela Stehlíkováchémiado 11. 12. 2020foto
Bc. Matej Šemelákchémiado 11. 12. 2020foto
Bc. Dominik Terpákučiteľstvodo 11. 12. 2020foto
Bc. Julián Vrábelučiteľstvodo 15. 10. 2021

foto

ZÁSTUPCOVIA ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM SENÁTE UNIVERZITY

Bc. Andrej Feješmandát do 31. 10. 2023foto
Mgr. Lucia Procházkovámandát do 31. 10. 2023foto

ZÁSTUPCA ŠTUDENTOV PRIF UK V ŠTUDENTSKEJ RADE VYSOKÝCH ŠKÔL SR

Mgr. Dominik Juračka     do 31. 10. 2021  foto

Kontakt

Predseda ŠČAS:
Mgr. Dominik Juračka              juracka3uniba.sk

Podpredseda ŠČAS:   
Mgr. Lucia Procházková         prochazkov26@uniba.sk 

Tajomník ŠČAS:
Bc. Julián Vrábel                   vrabel36@uniba.sk


Študenti PriF UK sú na Facebooku v skupine Prírodovedecká fakulta UK v BA a na Instagrame.

E-mail: student.prifukgmail.com