Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Kto sme ?

Študentská časť akademického senátu (ŠČAS) je organizácia, ktorá reprezentuje študentov na pôde Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty. Tak isto sa zameriava na poskytovanie informácií o štúdiu na fakulte ako aj na riešenie problémov vyplývajúcich z pôsobenia študentov na fakulte.  Združuje celkove 17 zástupcov študentov z celkového počtu 51 členov AS. Medzi naše ďalšie aktivity patrí organizácia rôznych podujatí ako napríklad Univerzitná kvapka krvi, Športový deň PriF UK, Vianočná kapustnica, Burza skrípt, Univerzitná beánia a pod.

ZOZNAM ČLENOV ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU PRIF UK

Bc. Andrej Feješbiológiamandát do 11. 12. 2020foto
Mgr. Samuel Furkachémiamandát do 15. 10. 2021foto
Bc. Andrej Hurajtchémiamandát do 11. 12. 2020foto
Bc. Andrea Chovanovábiológiamandát do 15. 10. 2021foto
Karin Ikovábiológiamandát do 15. 10. 2021foto
Bc. Adriana Jariabkovábiológiamandát do 11. 12. 2020foto
Bc. Dominik Juračkabiológiamandát do 15. 10. 2021foto
Michaela Kardohelyovábiológiamandát do 15. 10. 2021foto
Mgr. Dominik Šmidaučiteľstvomandát do 15. 10. 2021foto
Bc. Alica Lokajováchémiamandát do 11. 12. 2020foto
Bc. Emil Bečkabiológiamandát do 15. 10. 2021foto
Mgr. Petronela Novákovágeológiamandát do 11. 12. 2020foto
Mgr. Lucia Procházková enviromandát do 11. 12. 2020foto
Mgr. Gabriela Stehlíkováchémiamandát do 11. 12. 2020foto
Bc. Matej Šemelákchémiamandát do 11. 12. 2020foto
Bc. Dominik Terpákučiteľstvomandát do 11. 12. 2020foto
Bc. Julián Vrábelučiteľstvomandát do 15. 10. 2021

foto

ZÁSTUPCOVIA ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM SENÁTE UNIVERZITY

Bc. Andrej Feješmandát do 31. 10. 2023foto
Mgr. Lucia Procházkovámandát do 31. 10. 2023foto

ZÁSTUPCA ŠTUDENTOV PRIF UK V ŠTUDENTSKEJ RADE VYSOKÝCH ŠKÔL SR

Bc. Dominik Juračka     mandát do 31. 10. 2021  foto

Kontakt

Predseda ŠČAS:
Bc. Dominik Juračka              juracka3uniba.sk

Podpredseda ŠČAS:   
Mgr. Lucia Procházková         prochazkov26@uniba.sk 

Tajomník ŠČAS:
Bc. Julián Vrábel                   vrabel36@uniba.sk


Študenti PriF UK sú na Facebooku v skupine Prírodovedecká fakulta UK v BA a na Instagrame.

E-mail: student.prifukgmail.com