Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Kto sme ?

Študentská časť akademického senátu (ŠČAS) je organizácia, ktorá reprezentuje študentov na pôde Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty. Tak isto sa zameriava na poskytovanie informácií o štúdiu na fakulte ako aj na riešenie problémov vyplývajúcich z pôsobenia študentov na fakulte.  Združuje celkove 17 zástupcov študentov z celkového počtu 51 členov AS. Medzi naše ďalšie aktivity patrí organizácia rôznych podujatí ako napríklad Univerzitná kvapka krvi, Športový deň PriF UK, Vianočná kapustnica, Burza skrípt, Univerzitná beánia a pod.

ZOZNAM ŠTUDENTSKÝCH ZÁSTUPCOV V AKADEMICKOM SENÁTE PRIF UK

Mgr. Katarína Cifraničováchémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Michal Čičkanchémiado 15. 10. 2023foto
Alexandra Chrenováchémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. David Pavel Královičchémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Klára Stankovianskachémiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Dávid Vrškachémiado 15. 10. 2023foto
Bc. Matej Šemelákchémiado 15. 10. 2023foto
Lukáš Huskachémiado 15. 10. 2023foto
Karin Ikovábiológiado 15. 10. 2023foto
Mgr. Dominik Juračkabiológiado 15. 10. 2023foto
Bc. Michaela Kardohelyovábiológiado 15. 10. 2023foto
Bc. Emil Bečkabiológiado 15. 10. 2023foto

Peter Blaško

geografiado 15. 10. 2023foto
Matej Choreňgeografiado 15. 10. 2023foto
Bc. Julián Vrábelučiteľstvodo 15. 10. 2023

foto

Mgr. Dominik Šmidaučiteľstvodo 15. 10. 2023foto

 

 

ZÁSTUPCOVIA ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM SENÁTE UNIVERZITY

Bc. Andrej Feješmandát do 31. 10. 2023foto
Mgr. David Pavel Kráľovičmandát do 31. 10. 2023foto

ZÁSTUPCA ŠTUDENTOV PRIF UK V ŠTUDENTSKEJ RADE VYSOKÝCH ŠKÔL SR

Mgr. Dominik Juračka     do 31. 10. 2021  foto

Kontakt

Predseda ŠČAS:
Mgr. Dominik Juračka              juracka3uniba.sk

Podpredseda ŠČAS:   
--          

Tajomník ŠČAS:
Bc. Julián Vrábel                   vrabel36@uniba.sk


Študenti PriF UK sú na Facebooku v skupine Prírodovedecká fakulta UK v BA a na Instagrame.

E-mail: student.prifukgmail.com