Študentská časť Akademického senátu PriF UK

Kto sme ?

Študentská časť akademického senátu (ŠČAS) je organizácia, ktorá reprezentuje študentov na pôde Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty. Tak isto sa zameriava na poskytovanie informácií o štúdiu na fakulte ako aj na riešenie problémov vyplývajúcich z pôsobenia študentov na fakulte.  Združuje celkove 16 zástupcov študentov z celkového počtu 48 členov AS. Medzi naše ďalšie aktivity patrí organizácia rôznych podujatí ako napríklad Univerzitná kvapka krvi, Športový deň PriF UK, Vianočná kapustnica, Burza skrípt, Univerzitná beánia a pod.

ZOZNAM ŠTUDENTSKÝCH ZÁSTUPCOV V AKADEMICKOM SENÁTE PRIF UK

Bc. Martina Bugriováchémiado 22. 5. 2025foto
RNDr. Katarína Cifraničováchémiado 22. 5. 2025foto
Mgr. Michal Fulínchémiado 22. 5. 2025foto
Mgr. Lucia Hojováchémiado 22. 5. 2025foto
Mgr. Marek Hupianchémiado 22. 5. 2025foto
Bc. Lukáš Huskachémiado 22. 5. 2025foto
Bc. Alexandra Chrenováchémiado 22. 5. 2025foto
RNDr. Dominik Juračkachémiado 22. 5. 2025foto
Sandra Kiššovábiológiado 22. 5. 2025foto
Mgr. Alexander Kmeťučiteľstvodo 22. 5. 2025foto
Mgr. David Pavel Kráľovičchémiado 22. 5. 2025foto
Bc. Simona Petrovičováchémiado 22. 5. 2025foto
Mgr. Klára Stankovianskachémiado 22. 5. 2025foto
Mgr. Dominik Šmidaučiteľstvodo 22. 5. 2025foto
Bc. Jerguš Vengrínichémiado 22. 5. 2025foto
Mgr. Dávid Vrškachémiado 22. 5. 2025foto

ZÁSTUPCOVIA ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM SENÁTE UNIVERZITY

Mgr. Dávid Vrškamandát do 31. 10. 2027foto
Mgr. David Pavel Kráľovičmandát do 31. 10. 2027foto

ZÁSTUPCA ŠTUDENTOV PRIF UK V ŠTUDENTSKEJ RADE VYSOKÝCH ŠKÔL SR

Mgr. Alexander Kmeť     do 2024 
foto

KONTAKT

Predseda ŠČAS:
RNDr. Katarína Cifraničová       katarina.cifranicovauniba.sk

Podpredseda ŠČAS:   
RNDr. Dominik Juračka              juracka3uniba.sk

Tajomník ŠČAS:
Mgr. Alexander Kmeť                kmet45uniba.sk

Študenti PriF UK sú na Facebooku v skupine Prírodovedecká fakulta UK v BA a na Instagrame.

E-mail: student.prifukgmail.com