Ubytovanie


Žiadosti o ubytovanie na Univerzite Komenského ak. r. 2024/2025

Základný harmonogram ubytovacieho procesu 2024/25

Dátum
Podávanie žiadostí o ubytovanie11. 7. - 19. 7. 2024 (9:00 - 23:59)
Preddavok na kauciu prijatými uchádzačmido 19. 7. 2024
Zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov31. 7. 2024
Výber izieb žiadateľmi - doktorandi5. 8. - 8. 8. 2024 (9:00-20:00)
Výber izieb žiadateľmi - pokračujúci študenti6. 8. - 8. 8. 2024 (9:00-20:00)
Výber izieb žiadateľmi - prijatí uchádzači8. 8. 2024 (9:00-20:00)
Sprístupnenie kapacity po posune čiar v poradovníkoch12. 8. 2024 (9:00 – 20:00)
Odoslanie vyrozumení o pridelení ubytovania19. 8. 2024

 

Fakultný referent pre ubytovanie

Fakultný referent je osoba poverená dekanom fakulty UK administrovať ubytovací proces pre žiadateľov príslušnej fakulty UK. Na Prírodovedeckej fakulte vykonáva funkciu fakultného referenta Mgr. Ján Šutý.

------------------------------------------------------------------------------
e-mail: prif.ubytovanieuniba.sk
------------------------------------------------------------------------------

V rámci ochrany osobných údajov informácie týkajúce sa iných osôb poskytované nebudú.

 

!V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK OHĽADOM UBYTOVANIA ALEBO PROBLÉMOV ZO SYSTÉMOM E-UBYTOVANIE KONTAKTUJTE 
TEL. Č. 02/90 10 44 44!

Užitočné linky a kontakty

Ubytovanie na Univerzite Komenského:

Celouniverzitné informácie o ubytovaní

FAQ - Často kladené otázky


Internáty Univerzity Komenského:

Vysokoškolský internát Družba     e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk,  tel.: 02/602 99 261

Vysokoškolský internát Mlyny       e-mail: mlyny.ubytovanieuniba.sk,    tel.: 0918 110 124


Technická podpora systému E-ubytovanie:

Centrum podpory informačných technológií      e-mail: cepituniba.sk,  tel: 02/592 44 944


Univerzitný orgán pre ubytovanie:

Komisia pre VŠ internáty a ubytovanie UK      e-mail: as.ubytovaciarec.uniba.sk


Facebook internátov Univerzity Komenského:

Internáty UK - oficiálna stránka