Testovací trenažér výberu izby 2021

v pondelok 2.8.2021 od 16:00 do 16:30 hod.

Drahí žiadatelia o ubytovanie.

Rovnako ako v minulom akademickom roku aj tento rok vám dávame príležitosť si výber izby vyskúšať vopred. Systém (https://ubytovanie.uniba.sk/) bude spustený v testovacom režime v pondelok 2.8.2021 od 16:00 do 16:30. Po konci testu všetky počas neho urobené rezervácie zmažeme a systém pripravíme na ostré spustenie výberu izby podľa harmonogramu.

Prosíme vás aj o odoslanie spätnej väzby prostredníctvom tohto formulára:
http://kmn.sk/trenazer2021

Prečo bude systém otvorený tak krátko? Pretože tým, že si výber izby vyskúšate pomôžete zároveň aj nám spraviť záťažový test. Potrebujeme, aby ste výber izby vyskúšali v čo najvyššom počte naraz, preto na testovanie dávame krátky čas.

Nepremeškajte túto šancu a naučte sa vyberať si izbu čo najrýchlejšie.

Informácie o ubytovaní

Room selection tester

Dear applicants for accommodation.

As in the previous academic year, this year we give you the opportunity to try out the room selection in advance. The system (https://ubytovanie.uniba.sk/) will be run in test mode on Monday 2.8.2021 from 16:00 to 16:30. At the end of the test, we will delete all reservations made during it and prepare the system for a sharp start of the room selection according to the schedule.

Please also send feedback via this form: http://kmn.sk/trenazer2021

Why will the system be open so short? Because by trying to choose a room, you will also help us to do a stress test. We need you to try as many rooms as possible at once, so we give you a short time to test.

Don't miss this chance and learn to choose a room as quickly as possible.