Zasadnutia AS PriF UK 2022

2022/01/25 o 13:00 hod. Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

2022/01/25 o 15:15 hod. Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK

2022/01/28 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2022/02/21 o 10:30 hod. Diskusné stretnutie členov Akademickej obce PriF UK

2022/03/15 o 14:00 hod. Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

2022/03/18 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2022/05/03 o 13:00 hod. Verejná prezentácia kandidátov na dekana PriF UK

2022/05/06 o 09:00 hod. Voľby kandidáta na dekana PriF UK

2022/05/24 o 14:00 hod. Zasadnutie Rozpočtovej komisie

2022/05/27 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2022/11/11 o 09:00 hod. Zasadnutie AS PriF UK

2022/12/15 o 09:00 hod. Ustanovujúce zasadnutie AS PriF UK