2022/03/15 Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

15.03.2022 o 14:00 Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK

Online linka

Pozývam Vás na zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2022 (utorok) o 14:00 dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“.

Na zasadnutí komisie bude prerokovaný materiál k bodu 4 programu (Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023).

Vaše prípadné pripomienky zasielajte na adresu prif.pas@uniba.sk do utorka, 15.3.2022 do 13:30.

Prípadne ospravedlnenia neúčasti adresujte na prif.pas@uniba.sk.

Mgr. Lucia Olexová, PhD.
predseda Pedagogickej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK