2022/05/24 Zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK

24.05.2022 o 14:00 Zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK

Pozývam Vás na zasadnutie Rozpočtovej komisie AS PriF UK,
ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2022 (utorok) o 14:00 hod. v miestnosti CPS+.

Vaše pripomienky k materiálom týkajúcim sa rozpočtu zasielajte
na prif.pas@uniba.sk a michal.galambos@uniba.sk do 24.5.2022 do 12:00 hod. 

S pozdravom  

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
Predseda Rozpočtovej komisie AS PriF UK 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
Predseda AS PriF UK