Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Emília Bachanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
+421 2 9014 9337
CH2-432

Mgr. Filip Bulko, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Tomáš Čarný, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
CH2-425 (office)
CH2-450 (lab)

Marta Drapáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
+421 2 9014 2015
CH2-133

Janka Fáryová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
technik a laborant v biologických odboro
+421 2 9014 9322
CH2-407

MSc. Sunil Gaikwad, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2022
CH2-430

Mgr. Lea Hegedűsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Miroslava Matejová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
+421 2 9014 9409
CH2-408

Bc. Zuzana Mravíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Brigita Mudráková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Klára Stankovianska

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Peter Šramel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2122
CH2-422 (kancelária), CH2-412 (laboratórium)

Bc. Dominika Valovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Ing. Eva Veverková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2026
CH2-421

Mgr. Barbora Zahradníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Božena Zajdelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
technik a laborant v biologických odboro
+421 2 9014 9604
CH2-404