Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník

Mgr. Samuel Andrejčák

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník - projekt CAPELE

Emília Bachanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
technik
+421 2 9014 9337
CH2-432

Ing. Tomáš Čarný, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník -postdoktorand
CH2-425 (office)
CH2-450 (lab)

Janka Fáryová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
lab.-technický pracovník
+421 2 9014 9322
CH2-407

MSc. Sunil Gaikwad, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník

Mgr. Lukáš Kerner, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník

Mehmet Mart, Dr.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník -projekt prof.Šebesta

Miroslava Matejová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
technik
+421 2 9014 9409
CH2-408