Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 323
02/602 96 604
Miestnosť
CH2-416
Publikačná činnosť

Mgr. Ambroz Almássy, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
CH2-415
Publikačná činnosť

Emília Bachanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 337
Miestnosť
CH2-432

doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 409
Miestnosť
CH2-424
Publikačná činnosť

Mgr. Viera Dujnič

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (5.dOGX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

Janka Fáryová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
02/602 96 322
Miestnosť
CH2/407

Mgr. Lucia Feriancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lukáš Fertáľ

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (1.dOGX, denný)

Mgr. Matúš Hlaváč

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Jakubčinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Iveta Kmentová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 604
02/602 96 338
Miestnosť
CH2-422
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 603
Miestnosť
CH2-418
Publikačná činnosť

Ing. Michal Májek, Ph.D.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Martinická, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 342
Miestnosť
CH2-431
Publikačná činnosť

Miroslava Matejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 409
Miestnosť
CH2-408

doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 334
Miestnosť
CH2-421
Publikačná činnosť

Mgr. Brigita Mudráková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX, denný)

Mgr. Kristína Ormandyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Tibor Peňaška, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
CH2-418 (kancelária), CH2-450 (laboratórium)
Publikačná činnosť

Ing. Kristína Plevová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 376
Miestnosť
CH2-412
Publikačná činnosť

RNDr. Viera Poláčková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 690
Miestnosť
CH2-419
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Rodriguez

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX/x, externý)

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 334
Miestnosť
CH2-421
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 208
Miestnosť
CH2-417, CH2-411
Poznámka
ResearcherID: F-6129-2010
ORCID: 0000-0002-7975-3608
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Šramel, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Vargová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Eva Veverková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 334
Miestnosť
CH2-421
Publikačná činnosť

Božena Zajdelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
02/602 96 604
Miestnosť
CH2-404