O katedre

Katedra organickej chémie zabezpečuje bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v odbore organická chémia. Poskytuje prednášky, semináre a praktické cvičenia  z organickej a bioorganickej chémie pre študentov chémie a iných odborov ako aj učiteľských kombinácií s chémiou.

Absolventi

1957 – 1959

1957

1. Klucho Pavel

2. Komínek Antonín Emil

3. Krčmáriková (vyd. Holbová) Elena

4. Lácová (rod. Mižišinová) Margita

5. Pospíšilová (vyd. Foltánová) Stella Mária Zdenka

1958

1. Bílik Vojtech

2. Kapasný Rudolf

3. Pastorek Imrich

4. Poláková (vyd. Rusinová) Eleonóra

5. Rigová (vyd. Brutovská) Alžbeta

6. Ruffová (vyd. Mahelová) Elena

7. Šauša Igor

8. Ungvárský Cyril

9. Vačková (vyd. Madajová) Vlasta

10. Volná Františka

11. Weszelovský Gabriel

1959

1. Cíbiková (vyd. Bačová) Mária

2. Elečko Pavel

3. Chudý František

4. Polák Marian

1960 – 1969

1960

1. Dostálová (rod. Kralovičová) Eva

2. Greksák Miloslav

3. Toma Štefan

1961

1. Konečný Václav

1962

1. Bernáth Juraj

2. Durilla Milan

3. Hušťáková Ľudmila

4. Kanala Alexander

5. Kučár Štefan

6. Štullerová Alžbeta

1963

1. Bruteničová Mária

2. Čapla Milan

3. Pašková Edita

4. Schnittová (vyd. Slámová) Judita

5. Sláma Peter

6. Štetinová Jarmila

7. Šubínová (vyd. Kráľovičová) Agnesa

8. Šuleková (rod. Miškovičová) Zora

1964

1. Hrnčiarová (rod. Lajosová) Marta

2. Macášková (vyd. Rupčíková) Ľubica

3. Matulayová (vyd. Géčová) Katarína

1965

1. Dovičák Michal

2. Hritzová Oľga

3. Joniak Dušan

4. Locigová (vyd. Kanalová) Irena

5. Perjéssy Alexander 

6. Talian Igor

1966

1. Kuruc Ľudovít

2. Šírová Eva

3. Válková Ruth

1967

1. Bartko Štefan

2. Hedvig Juraj

3. Chumchal Richard

4. Krajčiová Ivica

5. Magdolenová Elena

6. Richterová (vyd. Krehebilová) Antónia

7. Ulehla Ján

8. Zahradník Pavol

1968

1. Antal Miroslav

2. Bieliková Mária

3. Kočanová (vyd. Kopecká) Alica

4. Krasnec Ľudovít

5. Majerský Peter

6. Pátek Rudolf

1969

1. Kollár Ondrej 

2. Lübke Henrich

3. Szemes Fridrich

1970 – 1979

1970

1. Capek Ignác

2. Gambettiová (vyd. Drozdová) Darina

3. Klimíková (vyd. Lajtárová) Mária

4. Sališová Marta

1971

1. Brondoš Milan

2. Gregáň Fridrich

3. Jurčovičová Mária

4. Marko Milan

5. Melicherčík Milan

6. Miklošík František

7. Orosová (vyd. Kovárová) Ľudmila

8. Sedláček Peter

9. Šťastný Marián

1972

1. Bognárová (vyd. Korenková) Silvia

2. Fodran Peter

3. Halgaš Ján

4. Kadová (vyd. Niepelová) Daniela

5. Kvasnicová (vyd. Záhumenská) Katarína

6. Lazarová (rod. Surová) Mária

7. Mazancová (rod. Boráková) Jarmila

8. Sokolová (vyd. Čižmáriková) Ružena

9. Sovička Karol

1973

1. Dúbravský Milan

2. Gáplovský Anton

3. Kadnárová (vyd. Mináriková) Jarmila

4. Lacová Eva

5. Maholányiová Anna

6. Šraga Ján

7. Štrbová (vyd. Erdélyiová) Oľga

1974

1. Candráková (vyd. Zíková) Elena

2. Fabiánová Katarína

3. Javorský Peter

4. Kosáková Ľudmila

5. Mocko Vladimír

6. Novotný Jaroslav

1975

1. Gajniak Jozef

2. Gögh Tibor

3. Kolačan Anton

4. Malovíková Anna

5. Paričiová (vyd. Göghová) Marcela

6. Urban Ján

1976

1. Frigová (rod. Krišková) Viera

2. Gabarík Milan

3. Gajdoš Ján

4. Chmela Štefan

5. Jakubcová (vyd. Škodová) Jozefína

6. Kapusta Jozef

7. Koiš Pavol

8. Krejci (rod. Reissová) Veronika

9. Németh Eugen

10. Poláková (vyd. Petrušová) Mária

11. Skovajsová Eva

12. Steiner Bohuslav

13. Štalmachová (rod. Lajčiaková) Darina

1977

1. Fiedler Karol

2. Gáliková Viera

3. Kristová (vyd. Fiedlerová) Agnesa

4. Kvoriaková (vyd. Novotná) Zlatica

5. Melúchová (vyd. Šušoliaková) Mária

6. Mišíková (vyd. Vršková) Marta

7. Šušoliak Ondrej

8. Talavášek Peter

1978

1. Glosová Mária

2. Matulová (rod. Balážová) Mária

3. Pargáč Vladimír

4. Poláková (rod. Hrnková) Eva

5. Preščáková Silvia

6. Regec Vladimír

1979

1. Bartek Pavol

2. Danko Peter

3. Federič Jozef

4. Herold Jaroslav

5. Hlucháňová (vyd. Šošková) Ľudmila

6. Kozák Ján

7. Nágel Dušan

8. Tallová Mária

1980 – 1989

1980

1. Cahelová (vyd. Račková) Daniela

2. Čuláková Alena

3. Didek Peter

4. Gregáňová (vyd. Bachratá) Jarmila

5. Kelemenová (rod. Kántorová) Izabela

6. Krajčovič Ladislav

7. Porteš Peter

8. Sasinková (rod. Miková) Vlasta

9. Václav Viliam

1981

1. Donovalová Jana

2. Farkašová (rod. Beňová) Anna

3. Chabreček Peter

4. Jančárová (vyd. Jergelová) Mária

5. Kaliská (vyd. Tomová) Viera

6. Struhárik Milan

7. Valachovič Pavol

8. Vrúbel Miroslav

1982

1. Jurovatá (rod. Králová) Mária

2. Kaluz Štefan

3. Kolečková Ľudmila

4. Pekarovičová Nataša

5. Ringerová (rod. Sikorská) Mária

6. Václavík Ľubomír

7. Vosko Vladimír

1983

1. Čulák Igor

2. Ertl Peter

3. Daňková (rod. Krajčovičová) Eva

4. Ivanovičová (vyd. Majzlíková) Helena

5. Orolínová Eva

6. Papalová (vyd. Bieliková) Anna

7. Paulovičová (rod. Hettešová) Margita

8. Sohlerová (vyd. Jargašová) Rosemarie

9. Škorvánková (vyd. Nováková) Anna

10. Vida Roman

11. Zajac Marián

12. Zajacová (rod. Bublincová) Zuzana

1984

1. Bieliková (rod. Bugárová) Ida

2. Čižmáriková Kristína

1985

1. Drgoncová (rod. Sameková) Viera

2. Galbavý Jozef

3. Gažová (vyd. Hlávková) Jarmila

4. Kozánková (rod. Gáliková) Jana

5. Križanová (vyd. Remetová) Marta

6. Magdolen Peter

7. Mišíková (vyd. Jakubíková) Eva

8. Prausová (rod. Paczeltová) Iveta

9. Ruppeldt Juraj

10. Vadkerti Andrej

1986

1. Bíliková (vyd. Hricovíniová) Zuzana

2. Draškoczyová (vyd. Pivková) Zuzana

3. Habšudová (rod. Cmarková) Jana

4. Hudeček Milan

5. Jankulicová (vyd. Lattová) Erika

6. Kostrubová Jana

7. Koyš Slavomír

8. Kufčáková (rod. Jašková) Karin

9. Langfelderová (vyd. Kovačičová) Zuzana

10. Mackov Martin

11. Metkeová Alica

12. Mináčová (vyd. Valovičová) Nika

13. Pafčo Jozef

14. Spišiak Štefan

15. Tóthová (rod. Harišová) Erika

1987

1. Adamík Roman

2. Bíliková Katarína

3. Boháč Andrej

4. Gorlická (vyd. Krihová) Anna

5. Hrušovský Dušan

6. Latika Atilla

7. Márton Ladislav

8. Padychová (vyd. Poláčková) Viera

9. Višňovský Jozef

1988

1. Putala Martin

1989

1. Brutovská Ivana

2. Fiabánová (rod. Žišková) Anna

3. Grossová (rod. Vadovičová) Viera

4. Chmelíková Jana

5. Mokrý Ján

6. Puciová (vyd. Šebová) Monika

7. Solenská Katarína

8. Šnirc Vladimír

1990 – 1999

1990

1. Abliami Stergiani

2. Feketeová Mária

3. Gažík Ivan

4. Hábeková Monika

5. Pastorová Ivana

6. Potisk Pavol

7. Schreiberová (rod. Antošková) Monika

8. Vávrová (rod. Nešporová) Monika

1992

1. Furdík Mikuláš

2. Gašparová Renáta

3. Holečková Ingrid

4. Matare Gilbert Joshua

5. Prokešová (rod. Ševčíková) Monika

6. Vašečková Jana

1993

1. Černák Peter

2. Drozdíková (rod. Výbošťoková) Ingrid

3. Hrnčiar Peter

4. Kmecová Jana

5. Prokeš Ivan

6. Stankovič Erik

1994

1. Lettrichová (rod. Miklánková) Martina

2. Stefanková (vyd. Stankovičová) Henrietta

1995

1. Fifíková Adriana

2. Hercek Richard

3. Ptáček Peter

4. Šebo Ľubomír

1996

1. Gotov Battsengel

2. Jankovič Ľuboš

3. Kóňa Juraj

1997

1. Buffa Radovan

2. Caudt Karol

3. Danko Martin

4. Ďuriška Radko

5. Horváth Branislav

6. Jakubíková Bibiána

7. Kleštinec Mário

8. Kronek Juraj

9. Lelovičová (rod. Takácsová) Katarína

10. Murínová Eva

11. Pacherová Eva

12. Šedý Oldřich

1998

1. Kasák Peter

2. Mosnáček Jaroslav

3. Šebesta Radovan

4. Špitalský Zdenko

1999

1. Babušiak Marek

2. Baláž Milan

3. Belovič Slavomír

4. Mitterpach Róbert

5. Palkovič Peter

6. Škrinárová Zuzana

7. Velčický Juraj

2000 – 2009

2000

1. Almássy Ambróz

2. Brázdová Barbora

3. Ďurana Richard

4. Heribanová Andrea

5. Kmentová Iveta

6. Kollár Jozef

7. Nosková (vyd. Blaškovičová) Marika

8. Vencel Tomáš

2001

1. Baráth Marek

2. Benková Zuzana

3. Gosiewská Silvia

4. Kotrusz Peter

5. Nagyová Zuzana 

2002

1. Babiak Peter

2. Fabková (vyd. Fleischer) Ivana

3. Kľučiar Marek

4. Kóšiová Ivana

5. Kozmon Stanislav

6. Walla Peter

2003

1. Cvengroš Ján

2. Kiripolský Michal

3. Podlesná Janka

2004

1. Brindza (Bánréti) Gabriel

2. Cagáň Stanislav

3. Flašík Radoslav

4. Hrobárik Peter

5. Husár Branislav

6. Huťka Martin

7. Kovačková Soňa

8. Krascsenicová Katarína

9. Nedelčev Tomáš

10. Pažický Marek

11. Prokopcová Hana

12. Šefčovičová Jana

13. Vojtech Michal

14. Zajac Marián

2005

1. Alamayehu Sara

2. Biksadská Martina

3. Bílešová Adela

4. Droppová Romana

5. Gajdošíková Eva

6. Gášpar Boris

7. Juríček Michal

8. Molnár Éva

9. Škvorcová (vyd. Malastová) Andrea

2006

1. Augstínová Iveta

2. Bencko Martin

3. Kotásková Michaela

4. Poništová Elena

5. Semak Vladislav

2007

1. Bilčík Filip

2. Brezinová Michaela

3. Bučková Zuzana

4. Hubinská Katarína

5. Károlyová Miroslava

6. Lauko Ján

7. Mešková Michaela

8. Žatko Daniel

2008

1. Duraník Marek

2. Ďurana Marián

3. Hutárová Monika

4. Kováč Zdenko

5. Kováčová Silvia

6. Lintnerová Lucia

7. Polák Imrich

8. Sádovská Naďa

9. Štrasserová Jana

10. Zahradník Peter

2009

1. Csizmadiová (vyd. Máziková) Jana

2. Ehn Marcel

3. Filo Juraj

4. Fodran Peter

5. Matuška Marek

6. Páchnik Pavol

2010 – 2019

2010

1. Cehlárik Ľuboš

2. Čibová Alexandra

3. Gašpar Jan

4. Hallová Michaela

5. Hrčka Rastislav

6. Mikulec Marcel

7. Tisovský Pavol

2011

1. Drusan Michal

2. Mišicák Róbert

3. Mojzesová Melinda

2012

1. Bothová Erika

2. Haspra Michal

3. Liptáková Lucia

4. Prachár Jozef

2013

1. Baran Rastislav

2. Dobiaš Juraj

3. Goceliaková (vyd. Hubertová) Diana

4. Hestericová Martina

5. Holekšiová (vyd. Krajňáková) Jana

6. Horváth Miroslav

7. Ivanová Beatrix

8. Klunda Tomáš

9. Ribar Peter

10. Šramel Peter

11. Šrámková Petra

12. Tokoš Marek

13. Žabka Matej

2014

1. Čakurda Matúš

2. Murár Miroslav

3. Peňaška Tibor

4. Šandrik Róbert

5. Trebichalský Tomáš

2015

1. Bilka Stanislav

2016

1. Feriancová Lucia

2. Hlaváč Matúš

3. Jakubčinová Jana

4. Joniak Jakub

5. Mäsiar Ivan

6. Ondruš Marek

7. Ormandyová Kristína

8. Vargová Denisa

2017

1. Bulko Filip

2. Čmelová Patrícia

3. Hejtmánková Andrea

4. Kocian Adrián

5. Krištofíková Dominika

6. Mendel Jozef

7. Modrocká Viktória

8. Mravec Bernard

9. Odzganová Katarína

10. Osuský Patrik

11. Smolíček Maroš

12. Šebestová Martina

13. Vetríková Mária

2018

1. Amiridu Mária

2. Čurová Katarína

3. Ďurčová Dajana

4. Ha Congová Patrícia

5. Chudobová Ivana

6. Molnosiová Pavlína

7. Mudráková Brigita

8. Némethová Boglárka

9. Peňašková Paula

2019

1. Hricová Jana

2. Janeková Hana

3. Košová Lenka

4. Kuteľ Rastislav

5. Vlčková Júlia

2020 – 2023

2020

1. Boďo Pavol

2. Kacvinský Kamil

3. Milcová Andrea

4. Žárska Dominika

2021

1. Almášiová Kristína

2. Čičvák Tomáš

3. Hegedüsová Lea

4. Stankovianska Klára

5. Szabados Henrich

6. Zahradníková Barbora

2022

1. Andrejčák Samuel

2. Olbertová Veronika

3. Schniererová Karin

4. Toth Viktor

5. Václavíková Veronika

2023

1. Mravíková Zuzana

2. Valovičová Dominika