Ponuky pre študentov

Ponuky pre študentov

Katedra organickej chémie ponúka motivačné finančné ohodnotenie vedeckej práce študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, ktorá je nad rámec bežných študijných poviností. Bližšie informácie môžu záujemci získať u vedúceho katedry.