Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výuka

Pokročilé cvičenie (1.r. Mgr.)

Požiadavky na pokročilé cvičenie a protokol. [pdf]

Témy záverečných prác

Témy bakalárskych prác na akademický rok 2019/2020 [.pdf]

Témy dizertačných prác s nástupom v septembri 2019 [.pdf]

 

Témy bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019 [.pdf]

Témy dizertačných prác s nástupom v septembri 2018 [.pdf]

 

Témy bakalárskych prác na akademický rok 2017/2018 [.pdf]

Témy dizertačných prác s nástupom v septembri 2017 [.pdf]

Požiadavky k štátnym magisterským skúškam

zameranie Organická chémia

Povinné predmety:
Organická chémia [.pdf]
Štruktúra a reaktivita organických zlúčenín [.pdf]

Povinne voliteľné predmety:
Katalýza v organickej chémii [.pdf]
Fyzikálnochemické metódy v organickej chémii [.pdf]

zameranie Bioorganická chémia

Povinné predmety: 
Organická chémia [.pdf]
Bioorganická chémia a Medicínska chémia [.pdf]

Povinne voliteľné predmety:
Štruktúra a reaktivita organických zlúčenín [.pdf]
Fyzikálnochemické metódy v organickej chémii [.pdf]

Názvoslovie

Názvoslovie organických zlúčenín [.pdf]