Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Miestnosť / RoomKlapka / Ext.VoIP UKVoIP
Vedúci katedry:
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.CH2-41632322 323+421 2 60296 323
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.CH2-42440922 409+421 2 60296 409
Tajomníčka katedry:
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.CH2-421334
339
22 334
22 339
+421 2 60296 334
+421 2 60296 339
Sekretariát:
Emília BachanováCH2-432690
337
22 690
22 337
+421 2 60296 690
+421 2 60296 337

e-mail sekretariát: kor@fns.uniba.sk; pracovníci: meno.priezvisko@uniba.sk

Miestnosť / RoomKlapka / Ext.VoIP UKVoIP

Učitelia

doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.CH2-42440922 409+421 2 60296 409
Mgr. Michaela Campian, PhD., rod. MeškováCH2-42233822 338+421 2 60296 338
Mgr. Iveta Kmentová, PhD.CH2-42233822 338+421 2 60296 338
RNDr. Pavol Koiš, CSc.CH2-15034122 341+421 2 60296 341
doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.CH2-41860322 603+421 2 60296 603
Mgr. Andrea Martinická, PhD., rod. FülöpováCH2-43134222 342+421 2 60296 342
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.CH2-42133422 334+421 2 60296 334
RNDr. Viera Poláčková, PhD.CH2-41969022 690+421 2 60296 690
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.CH2-41632322 323+421 2 60296 323
prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.CH2-41720822 208+421 2 60296 208
Mgr. Peter Šramel, PhD.CH2-40840922 409+421 2 60296 409
Ing. Eva Veverková, CSc.CH2-42133422 334+421 2 60296 334

Emeritní profesori

prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.CH2-41720822 208+421 2 60296 208
prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc.CH2-43134222 342+421 2 60296 342

Vedeckí a odborní pracovníci 

Mgr. Ambróz Almássy, PhD.CH2-40732222 322+421 2 60296 322
Mgr. Tibor Peňaška, PhD.CH2-45033922 339+421 2 60296 339
Ing. Kristína Plevová, PhD.CH2-41237622 376+421 2 60296 376
PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.CH2-42133422 334+421 2 60296 334

Ostatní pracovníci

Emília BachanováCH2-43233722 337+421 2 60296 337
Miroslava MatejováCH2-40840922 409+421 2 60296 409
Božena ZajdelováCH2-40460422 604+421 2 60296 604
Janka FáryováCH2-40732222 322+421 2 60296 322