Kontakty

 

Miestnosť

Klapka

VoIP

Vedúci katedry:

 

 

 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

CH2-416

9323

+421 2 90149323

Zástupca vedúceho katedry:

 

 

 

RNDr. Marek Cigáň, PhD.

CH2-430

2024

+421 2 90142024

Tajomníčka katedry:

 

 

 

doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

CH2-421

9334

+421 2 90149334

Sekretariát:

 

 

 

Emília Bachanová

CH2-432

9337,-1108

+421 2 90149337,-1108

e-mail sekretariát: kor@fns.uniba.sk; pracovníci: meno.priezvisko@uniba.sk

 

Miestnosť

Klapka

VoIP

Učitelia

 

 

 

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.

CH2-417

9208

+421 2 90149208

doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.

CH2-424

9409

+421 2 90149409

doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.

CH2-418

9603

+421 2 90149603

doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

CH2-421

9334

+421 2 90149334

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.

CH2-416

9323

+421 2 90149323

Mgr. Ambróz Almássy, PhD.

CH2-422

 

 

RNDr. Marek Cigáň, PhD.

CH2-430

2024

+421 2 90142024

Mgr. Juraj Filo, PhD.

CH2-133

2017

+421 2 90142017

Mgr. Iveta Kmentová, PhD.

CH2-404, -422

9604

+421 2 90149604

Mgr. Lucia Kováčiková, PhD.

CH2-415

 

 

Mgr. Andrea Martinická, PhD.

CH2-431

9342

+421 2 90149342

Mgr. Viktória Némethová, PhD.

CH2-425, -448

 

 

Mgr. Dominika Mravcová, PhD.

CH2-425, -448

 

 

Mgr. Bernard Mravec, PhD.

CH2-429, -434

 

 

Mgr. Tibor Peňaška, PhD.

CH2-450

CH2-418

9339

2046

+421 2 90149339

+421 2 90142046

RNDr. Viera Poláčková, PhD.

CH2-419

9690

+421 2 90149690

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.

CH2-426, -449

9319

+421 2 90149319

Mgr. Peter Šramel, PhD.

CH2-412, -422

2122

+421 2 90142122

RNDr. Pavol Tisovský, PhD.

CH2-434

9378

+421 2 90149378

 

 

 

 

Emeritní profesori

 

 

 

prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.

CH2-417

9208

+421 2 90149208

 

 

 

 

Vedeckí a odborní pracovníci 

 

 

 

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.

CH2-430

2022

+421 2 90142022

Ing. Tomáš Čarný, PhD.

CH2-425, -450

9339

+421 2 90149339

MSc. Sunil Gaikwad, PhD.

CH2-415

 

 

Ing. Péter Kisszékelyi, PhD.

CH2-411

 

 

Ing. Michal Májek, PhD.

CH2-431, -413

9342

+421 2 90149342

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.

CH2-421

2025

+421 2 90142025

 

 

 

 

Ostatní pracovníci

 

 

 

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

CH2-133

2017

+421 2 90142017

Emília Bachanová

CH2-432

9337

+421 2 90149337

Janka Fáryová

CH2-407

9322

+421 2 90149322

Miroslava Matejová

CH2-408

9409

+421 2 90149409