Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

PhD. Students

Mgr. Kristína Almášiová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Mgr. Samuel Andrejčák

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Mgr. Tomáš Čičvák

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)

Mgr. Lea Hegedűsová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Fereshteh Kazemi-Aghdam

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX_UPOL, daily)

Christyowati Primi Sagita

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX_UPOL, daily)

Mgr. Karin Schniererová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Mgr. Klára Stankovianska

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Henrich Szabados

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)

Mgr. Barbora Zahradníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja