Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

PhD. Students

Mgr. Tomáš Čičvák

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Mgr. Lea Hegedűsová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Mgr. Brigita Mudráková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Christyowati Primi Sagita

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX_UPOL, daily)

Mgr. Klára Stankovianska

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Mgr. Henrich Szabados

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Mgr. Barbora Zahradníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)