Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

PhD. Students

Mgr. Viera Dujnič

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (5.dOGX_CHU, daily)
Publications

Mgr. Lucia Feriancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Lukáš Fertáľ

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Mgr. Matúš Hlaváč

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Jana Jakubčinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX_CHU, daily)
Publications

Mgr. Brigita Mudráková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)

Mgr. Kristína Ormandyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Lenka Rodriguez

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX/x, external)

Mgr. Denisa Vargová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications