Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

Staff

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 323
02/602 96 604
Room
CH2-416
Publications

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Ambroz Almássy, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Room
CH2-415
Publications

Mgr. Kristína Almášiová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Mgr. Samuel Andrejčák

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Emília Bachanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 337
Room
CH2-432

doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 409
Room
CH2-424
Publications

Mgr. Filip Bulko

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

RNDr. Marek Cigáň, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Publications

Ing. Tomáš Čarný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Tomáš Čičvák

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)

Marta Drapáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.

Janka Fáryová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik a laborant v biologických odboro
Telephone
02/602 96 322
Room
CH2/407

Mgr. Juraj Filo, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Lea Hegedűsová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Fereshteh Kazemi-Aghdam

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX_UPOL, daily)

Ing. Péter Kisszékelyi, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Iveta Kmentová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 604
02/602 96 338
Room
CH2-422
Publications

Mgr. Lucia Kováčiková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Dominika Krištofíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 603
Room
CH2-418
Publications

Ing. Michal Májek, Dr.rer.nat.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Andrea Martinická, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 342
Room
CH2-431
Publications

Miroslava Matejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 409
Room
CH2-408

doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 334
Room
CH2-421
Publications

Mgr. Bernard Mravec, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Bc. Zuzana Mravíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Brigita Mudráková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Viktória Némethová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Tibor Peňaška, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Room
CH2-418 (kancelária), CH2-450 (laboratórium)
Publications

RNDr. Viera Poláčková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 690
Room
CH2-419
Publications

Christyowati Primi Sagita

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX_UPOL, daily)

Mgr. Karin Schniererová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 334
Room
CH2-421
Publications

Mgr. Klára Stankovianska

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Henrich Szabados

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 208
Room
CH2-417, CH2-411
Note
ResearcherID: F-6129-2010
ORCID: 0000-0002-7975-3608
Publications

Mgr. Peter Šramel, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

RNDr. Pavol Tisovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Bc. Dominika Valovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Ing. Eva Veverková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 334
Room
CH2-421
Publications

Mgr. Barbora Zahradníková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Božena Zajdelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik a laborant v biologických odboro
Telephone
02/602 96 604
Room
CH2-404