Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

Staff

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 323
02/602 96 604
Room
CH2-416
Publications

Mgr. Ambroz Almássy, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Room
CH2-415
Publications

Emília Bachanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 337
Room
CH2-432

doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 409
Room
CH2-424
Publications

Mgr. Viera Dujnič

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (5.dOGX_CHU, daily)
Publications

Janka Fáryová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik a laborant v biologických odboro
Telephone
02/602 96 322
Room
CH2/407

Mgr. Lucia Feriancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Lukáš Fertáľ

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (1.dOGX, daily)

Mgr. Matúš Hlaváč

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Jana Jakubčinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX_CHU, daily)
Publications

Mgr. Iveta Kmentová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 604
02/602 96 338
Room
CH2-422
Publications

doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 603
Room
CH2-418
Publications

Ing. Michal Májek, Dr.rer.nat.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Andrea Martinická, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 342
Room
CH2-431
Publications

Miroslava Matejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telephone
02/602 96 409
Room
CH2-408

doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 334
Room
CH2-421
Publications

Mgr. Brigita Mudráková

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX, daily)

Mgr. Kristína Ormandyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Mgr. Tibor Peňaška, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Room
CH2-418 (kancelária), CH2-450 (laboratórium)
Publications

Ing. Kristína Plevová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 376
Room
CH2-412
Publications

RNDr. Viera Poláčková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 690
Room
CH2-419
Publications

Mgr. Lenka Rodriguez

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (2.dOGX/x, external)

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 334
Room
CH2-421
Publications

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/602 96 208
Room
CH2-417, CH2-411
Note
ResearcherID: F-6129-2010
ORCID: 0000-0002-7975-3608
Publications

Mgr. Peter Šramel, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Denisa Vargová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
PhD Student (4.dOGX, daily)
Publications

Ing. Eva Veverková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 334
Room
CH2-421
Publications

Božena Zajdelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik a laborant v biologických odboro
Telephone
02/602 96 604
Room
CH2-404