Chemická olympiáda 2024

V dňoch 6.3. – 9.3.2024 sa na pôde našej fakulty uskutočnilo celoštátne kolo jubilejného 60. ročníka Chemickej olympiády. Nad podujatím prebrali záštitu minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR JUDr. Ing. Tomáš Drucker, dekan PriF UK prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc. a dekan FCHPT STU prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.

Celkovo našu fakultu navštívilo 55 šikovných stredoškolákov – 35 súťažiacich v kategórii A, 15 súťažiacich v kategórii EF a 5 hostí z Českej republiky, ktorí zbierali cenné skúsenosti v nesúťažnom poradí. Sily si zmerali v teoretických aj praktických úlohách. Voľný čas mali vyplnený exkurziami vo výskumných chemických laboratóriách na našej fakulte, vo Vedeckom parku UK (LPM), vo firmách Biosynth a Axens, či Výskumnom ústave vodného hospodárstva.

Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, odovzdal prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. CENU DEKANA Prírodovedeckej fakulty UK za najlepšiu teóriu v kategórii A Martinovi Pistovčákovi (GAMČA, Bratislava) a v kategórii EF Jakubovi Martinčokovi (SPŠ S. Mikovíniho, Banská Štiavnica). Okrem najúspešnejších študentov boli ocenení aj naši zamestnanci. Ďakovným listom MŠVVaM SR za dlhodobú systematickú prácu pre Chemickú olympiádu boli ocenení doc. RNDr. Martin Putala, CSc. (KOR), RNDr. Jana Chrappová, PhD. (KAG), Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat. (KOR); Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD. (KFTCH), Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. (KOR) a PaedDr. Anna Drozdíková PhD. (KDPP). Ďakovný list Slovenskej chemickej spoločnosti dostal doktorand Mgr. Samuel Andrejčák (KOR).

Foto: Jonáš Priškin, Jakub Ferenčík

Text: Mgr. Karin Schniererová

 

Foto: Jonáš Priškin, Jakub Ferenčík

Text: Mgr. Karin Schniererová