Katedra anorganickej chémie

 

Obhájené záverečné práce

Obhájené bakalárske práce

Stretnutie absolventov katedry anorganickej chémie 2016

V septembri 2016 sme organizovali stretnutie absolventov a pracovníkov Katedry anorganickej chémie z príležitosti 50. výročia jej založenia. 

Ak si chcete nájsť spolužiakov, skúste použiť: 

Ak v zozname diplomantov nájdete chybu, neváhajte nám to oznámiť.