Štúdium

Všeobecné informácie

Katedra anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK poskytuje vzdelávanie v nasledovných akreditovaných študijných programoch vysokoškolského štúdia:

 1. Chémia (bakalársky)
 2. Biochémia (bakalársky)
 3. Anorganická chémia (magisterský, doktorandský)

 

Taktiež sa podiela na príprave mladých učiteľov v študijnom programe:

 1.  Učiteľstvo chémia (bakalársky, magisterský

 

Zabezpečuje výučbu všeobecnej a anorganickej chémie pre študijné programy:

 1. Biológia (bakalársky)
 2. Medicínska biológia (bakalársky)
 3. Bioinformatika (bakalársky)
 4. Systematická biológia (bakalársky)
 5. Biological Chemistry (bakalársky)
 6. Enviromentalistika (bakalársky)
 7. Geológia (bakalársky)
 8. Geológia vo využívaní krajiny (bakalársky)
 9. Paleobiológia (bakalársky)