Bakalársky stupeň

 

Sylaby predmetov a študijné materiály

Kliknite na Vami požadovaný študijný program:

Geológia, Paleobiológia a Geológia vo využívaní krajiny

Biological Chemistry and Environmental studies