Magisterský stupeň

 

Sylaby predmetov a študijné materiály

Kliknite na Vami požadovaný študijný program:

Anorganické chémia

Zimný semester 2015/2016
 • Pokročilé cvičenia z anorganickej chémie - Billik - Sylaby
 • Termická analýza - Drábik - Sylaby
 • Štruktúrna chémia - Rakovský - Sylaby
 • Materiálová chémia - Plesch - Sylaby
 • Metódy charakterizácie anorganických látok a materiálov - Plesch - Sylaby
 • Prírodné a syntetické kremičitany - Jesenák - Sylaby
 • Magnetické vlastnosti anorganických látok - Plesch - Sylaby
 • Vybrané kapitoly z chémie prechodných prvkov - Rakovský - Sylaby

Letný semester 2015/2016
 • Bioanorganická chémia - Andrezálová - Sylaby
 • Koordinačná chémia a stereochémia - Tatiersky - Sylaby
 • Metódy spracovania anorganických surovín - Jesenák - Sylaby
 • Sól-gél metódy -Jesenák - Sylaby
 • Chémia neprechodných prvkov - Billik - Sylaby
 • Základy štruktúrnej kryštalografie - Rakovský - Sylaby

Učiteľstvo chémia

Zimný semester 2015/2016
 • Priemyslová chémia pre učiteľov - Jesenák - Sylaby
Letný semester 2015/2016
 • Vybrané kapitoly z anorganickej chémie - Chrappová - Sylaby
 • Predmetové súťaže v práci učiteľa - Tatiersky -Sylaby