Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

Kontakty

MiestnosťKlapkaResearcher ID
Vedúci katedry:
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. CH2-219A  349I-6517-2015
Zástupca vedúceho katedry:
prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.CH2-222   326NOID
Tajomníčka katedry:
RNDr. Jana Chrappová, PhD.CH2-211   497NOID
Sekretariát:
Mgr. Katarína TroščákováCH2-219B273

 

e-mailová adresa sekretariátu katedry: anorganikafns.uniba.sk
e-mailové adresy zamestnancov: v tvare meno.priezvisko@uniba.sk
telefonický kontakt na všetky uvedené klapky: (02) 60296 xxx
číslo klapky vo vnútornom telefonickom systéme VoIP UK: 22xxx

 

<output>Mgr. Michal Hubeňák</output>

Miestnosť KlapkaResearcher ID
Učitelia:
doc. Mgr. Peter Billik, PhD.CH2-207329C-3621-2016
doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.CH2-224351M-8579-2015
Mgr. Peter Hrobárik, PhD.CH2-225332B-4122-2011
RNDr. Jana Chrappová, PhD.CH2-211497NOID
prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.CH2-231374NOID
Mgr. Lukáš Konečný, PhD.CH2-228375NOID
RNDr. Zuzana Matkovičová, PhD.NOID
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.  CH2-219A349I-6517-2015
prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.CH2-222326NOID
RNDr. Erik Rakovský, PhD. CH2-212  320NOID
Ing. Samuel Sas CH2-210  347NOID
prof. RNDr. Peter Schwendt, DrSc.*CH2-227346NOID
RNDr. Ján Šimunek, PhD. CH2-228375I-7705-2015
Mgr. Mária Šimuneková, PhD.CH2-228375NOID
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.CH2-211328NOID
doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.externy-NOID
Mgr. Silvia Belušáková, PhD.externy-NOID
James Asher, PhD.externy-NOID
RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.externy-NOID
prof. RNDr. Ľudmila Žúrková, CSc.*  CH2-229  209NOID
Výskumní pracovníci:
RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD. CH2-224  351A-7783-2015
RNDr. Eva Viglašová, PhDCH2-224351M-8619-2015
doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.  CH2-225C-6099-2008
Ďalší zamestnanci:
Mgr. Katarína Troščáková  CH2-219B273
Doktorandi:
MSci. Matej VeisCH2-228375NOID
Mgr. Erik ŠimonCH2-246-NOID
Mgr. Katarína BaďurováCH2-230496NOID
MS. Guru KarthikeyanCH2-223-NOID
Mgr. Michal HubeňákCH2-233-NOID
RNDr. Pavol SuchánekCH2-224351NOID
M.Sc. Hamada B.I. HawashCH2-233-NOID
Mgr. Gabriela StehlíkováCH2-247-NOID
Mgr. Jela NociarováCH2-225-NOID
Mgr. Maroš SmolíčekCH2-225-NOID
Mgr. Patrik OsuskýCH2-225-NOID

 * emeritní profesori