Zamestnanci a doktorandi

Kontakty

MiestnosťKlapkaResearcher ID
Vedúci katedry:
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. CH2-219A  9349I-6517-2015
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.CH2-211   9328NOID
Tajomníčka katedry:
RNDr. Jana Chrappová, PhD.CH2-211   9497NOID
Sekretariát:
Mgr. Katarína TroščákováCH2-219B9273

 

e-mailová adresa sekretariátu katedry: anorganikafns.uniba.sk
e-mailové adresy zamestnancov: v tvare meno.priezvisko@uniba.sk
telefonický kontakt na všetky uvedené klapky: (02) 60296 xxx
číslo klapky vo vnútornom telefonickom systéme VoIP UK: 22xxx

 

<output>Mgr. Michal Hubeňák</output>

Miestnosť KlapkaResearcher ID
Učitelia:
Mgr. Patrik OsuskýCH2-2252010NOID
Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.CH2-228
doc. Mgr. Peter Billik, PhD.CH2-207
doc. Mgr. Olivier Monfort, PhD.CH2-2272141G-8912-2016
Mgr. Martin Motola, PhD.CH2-2319374
Mgr. Peter Hrobárik, PhD.CH2-2252010B-4122-2011
RNDr. Jana Chrappová, PhD.CH2-2119497NOID
Mgr. Jela Nociarová, PhD.CH2-2252010NOID
Mgr. Dominika LacuškováCH2-2109415NOID
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.  CH2-219A9349I-6517-2015
prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.CH2-2229326AAF-5743-2021
RNDr. Erik Rakovský, PhD. CH2-212  9320NOID
prof. RNDr. Peter Schwendt, DrSc.*CH2-2279346NOID
RNDr. Ján Šimunek, PhD. CH2-2289375I-7705-2015
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.CH2-2119328NOID
Dr. James Asher, PhD.externy-NOID
RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.externy-NOID
prof. RNDr. Ľudmila Žúrková, CSc.*  CH2-229  9209NOID
Výskumní pracovníci:
Dr. Shalu Atri
MSc. Éva Zsuzsanna Mihálka, PhD.CH2-2289375

NOID

RNDr. Lucia Demovičová, PhDCH2-207-NOID
Ďalší zamestnanci:
Mgr. Katarína Troščáková  CH2-219B9273
Doktorandi:
M.Sc. Sridhar Gowri Sankaran
M.Sc. Arshitha MadhusudhanCH2-223
Lenin Thulluvan ValappilCH2-223
M.Sc Janaki Devi SomasundaramCH2-2242153

M.Sc. Arash Ebrahimi 

Yogeswara Rao Pateda
M. Eng. Ing. Muhammad Bilal Hanif
Prince Yadav

 * emeritní profesori