doc. Olivier Monfort

kontakt: olivier.monfortuniba.sk

kancelaria: CH2-227

M² group

Mechanisms and Reactivities in Remediation Processes (MR2P) lab.

Krátky životopis

Olivier Monfort je francúzsky vedec, ktorý získal doktorát na PRIF UK. Absolvoval dva postdoktorandské pobyty vo Francúzsku na (i) Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, kde sa zaoberal sanáciou pôdy kontaminovanej PCB, a (ii) na prestížnom CNRS v Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, kde pracoval na fotochemicky indukovaných procesoch na čistenie odpadových vôd. V roku 2020 sa vrátil na svoju alma mater, kde sa nedávno habilitoval a spolu s Martinom Motolom založil M² skupinu.

Viac informácií v obrázkoch o vedeckom výskume doc. Oliviera Monforta spolu s jeho kontextom: KLIKNITE SEM [.pdf]

 

"WE ARE HIRING"

V súčasnosti hľadáme motivovaných študentov. Ak vás zaujíma základná veda, environmentálna tematika, výskum nanomateriálov a pokročilé analytické metódy, napíšte nám na e-mailovú adresu olivier.monfortuniba.sk.

Hľadáme tiež postdoktoranda, ktorého by sme podporili v rámci MSCA postdoctoral European fellowships. Viac informácií nájdete TU.

Zoznam projektov (ako hlavný riešiteľ)

Projekt No. APVV-21-0039: Photochemically versatile materials for water treatment

Projekt No. SK-FR-22-0002: Solar-active nanostructured materials for innovative remediation of water contaminated by pharmaceuticals

Projekt No. SK-CN-23-0002: Innovative iron-based photoactive materials for sustainable wastewaters treatment


Viac informácií...

Viac informácií o jeho výskumných prácach, publikovaných vedeckých článkoch, vedených kurzoch atď. nájdete tu alebo na našej webovej stránke.

 

Skripty a Monografie

O. Monfort, Introduction of phoochemical processes for environmental purposes: The case of vanadium-based oxides, ISBN 978-80-223-5380-9