Centrálna databáza osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Dr. James Richard Asher, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Mgr. Peter Billik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
CH2-207

RNDr. Lucia Demovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Arash Ebrahimi

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
laborant výskumu a vývoja

M.Sc. Sridhar Gowri Sankaran

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
laborant výskumu a vývoja

M. Eng. Ing. Muhammad Bilal Hanif

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
laborant výskumu a vývoja

Pavol Herda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný zamestnanec IT

Mgr. Peter Hrobárik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2010
CH2-225

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9497
CH2-211
[1] 2 3