Centrálna databáza osôb

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Katarína Baďurová

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (3.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Billik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
docent VŠ učiteľ
Telefón
02/602 96 329
Miestnosť
CH2-207
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 332
Miestnosť
CH2-225
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 351
Miestnosť
CH2-224
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Hrobárik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 332
VoIP
22-332
Miestnosť
CH2-225
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Hubeňák

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (5.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 497
Miestnosť
CH2-211
Publikačná činnosť

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 374
Miestnosť
CH2-231
Publikačná činnosť

Mgr. Lukáš Konečný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Adrián Krajňák

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (5.dAOX, denný)
Publikačná činnosť