Centrálna databáza osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Vladyslav Ostroukhov

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
technik

Mgr. Patrik Osuský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent

prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
profesor
+421 2 9014 9326
CH2-222

M.Sc. Rajmohan Rajamani, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
výskumný pracovník - postdoktorand

doc. RNDr. Erik Rakovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
docent
+421 2 9014 9320
CH2-212

Master Shalu Shalu, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
výskumný pracovník-projekt SASPRO2

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
lektor

RNDr. Ján Šimunek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 9375
CH2-228

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
docent
+421 2 9014 9328
CH2-211

Mgr. Katarína Troščáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
technik
+421 2 9014 1113
+421 2 9014 9273
CH2 219B
1 [2] 3