Doktorandi - centrálna databáza osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Sanam Bashir

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
4.dAOX_UACH

M.Sc. Hamidreza Behtooei

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
1.dAOX

Mgr. Ivana Božeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
4.dAOX
+421 2 9014 2157

Guido Manuel De La Torre Olvera

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
3.dAOX_UACH

Arash Ebrahimi

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
3.dAOX

M.Sc. Sridhar Gowri Sankaran

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
4.dAOX

M.Sc. Alper Güneren

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
4.dAOX_UACH

Muhammad Bilal Hanif

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
3.dAOX

Naser Hosseini

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
3.dAOX_UACH

Parisa Labib Shotorban

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
1.dAOX_UACH

M.Sc. Arshitha Madhusudhan

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
2.dAOX

Mgr. Debora Mišenková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
4.dTPX_UACH

Yogeswara Rao Pateda

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
3.dAOX

Vesaj Singh

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
1.dAOX

M.Sc. Janaki Devi Somasundaram

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
4.dAOX

Lenin Thulluvan Valappil

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
2.dAOX

Sameer Kumar Tiwari

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
3.dAOX

Prince Yadav

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
2.dAOX

Inga Zhukova

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
3.dAOX_UACH