Dr. Martin Motola

kontakt: martin.motola@uniba.sk

kancelaria: CH2-223

M² group

Materials Innovation and Advances (MIA) lab.

"WE ARE HIRING"

V súčasnosti hľadáme motivovaných študentov. Ak vás zaujíma základná veda, environmentálna tematika, výskum nanomateriálov a pokročilé analytické metódy, napíšte nám na e-mailovú adresu martin.motola@uniba.sk.

Viac informácií...

Viac informácií o jeho výskumných prácach, publikovaných vedeckých článkoch, vedených kurzoch atď. nájdete tu alebo na našej webovej stránke.