Dr. Ján Šimunek

  • Quantum Chemistry Group
  • "You have to do the best with what God gave you."  Mrs. Gump

 

Oznam pre študentov

Hľadám záujemcu o spoluprácu na vývoji programu DIRCCR12OS. Program sa používa na veľmi presné výpočty malých molekúl v kvantovej chémii. Na začiatku sa jedná len o testovanie jednotlivých implementovaných metód a jednoduchého programovania vo fortrane. Neskôr je mozné pokračovať v paralelnom programovaní použitím OpenMP a MPI. 

Operačný systém používame zväčša niektorú distribúciu Linuxu a verzie spravujeme pomocou GIT.

Riešené tematiky spadajú do oblasti chemickej fyziky alebo teoretickej a počítačovej chémie.