Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Laboratórium chemickej fyziky

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

Dr. Oľga Malkin, DrSc.

Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.

RNDr. Ján Šimunek, PhD.

Mgr. Lukáš Konečný

MSci. Matej Veis

 

Na stránke sa stále pracuje ... ďakujeme za porozumenie.

Oznam pre študentov

Hľadáme záujemcu o spoluprácu na vývoji programu DIRCCR12OS. Program sa používa na veľmi presné výpočty malých molekúl v kvantovej chémii. Na začiatku sa jedná len o testovanie jednotlivých implementovaných metód a jednoduchého programovania vo fortrane. Neskôr je mozné pokračovať v paralelnom programovaní použitím OpenMP a MPI. 

Operačný systém používame zväčša Linux a jednotlivé verzie spravujeme pomocou GIT.

Riešené tematiky spadajú do oblasti chemickej fyziky alebo teoretickej a počítačovej chémie.

Kontaktná osoba: Ján Šimunek CH2-228

<output>Na stránke sa stále pracuje ... ďakujeme za porozumenie. </output>

<output>Na stránke sa stále pracuje ... ďakujeme za porozumenie. </output>

<output></output>