Centrálna databáza osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Ján Šimunek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent
+421 2 9014 9375
CH2-228

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
docent
+421 2 9014 9328
CH2-211

Mgr. Katarína Troščáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
technik
+421 2 9014 1113
+421 2 9014 9273
CH2 219B

Matej Veis, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent (k úv. Dr.Sigmundovej)
1 2 [3]