Výbor chemickej sekcie

Vedúci chemickej sekcie: prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

Katedra analytickej chémie:

prof. RNDr. Marián Masár, PhD.
doc. RNDr. Róbert Bodor, PhD.
prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

Katedra anorganickej chémie:

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
prof. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.
RNDr. Jana Chrappová, PhD.

Katedra biochémie:

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.
doc. RNDr.Anton Horváth, CSc.
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie:

doc Mgr. Michal Pitoňák, PhD.
doc. RNDr. Ivan Valent, PhD.
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Katedra jadrovej chémie:

prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.
doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Katedra organickej chémie:

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.
prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

Laboratórium pokročilých materiálov:

RNDr. Milan Sýkora, PhD, MBA

Študenti:

Mgr. Samuel Andrejčák
Mgr.  Monika Gešvandtnerová

Rada pre vedeckú činnosť pri CHS:

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. (predseda)
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.
doc. RNDr. Marián Masár, PhD.
prof. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.

Rada pre pedagogickú činnosť pri CHS:

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. (predsedníčka)
RNDr. Róbert Bodor, PhD
prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.
RNDr. Jana Chrappová, PhD
doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.