Výbor chemickej sekcie

Vedúci chemickej sekcie: prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

Katedra analytickej chémie:

prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.
RNDr. Róbert Bodor, PhD.
doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

Katedra anorganickej chémie:

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
prof. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.
RNDr. Jana Chrappová, PhD.

Katedra biochémie:

doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.
doc. RNDr.Anton Horváth, CSc.
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie:

prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
doc. RNDr. Ivan Valent, PhD.
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Katedra jadrovej chémie:

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
RNDr. Eva Viglašová, PhD.
RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.

Katedra organickej chémie:

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.
prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

Laboratórium pokročilých materiálov:

hosťujúci profesor RNDr. Milan Sýkora, PhD, MBA
Mgr. Daniela Nýblová, PhD
RNDr. Lucia Demovičová, PhD

Študenti:

Samuel Andrejčák
Bc. Monika Gešvandtnerová
Mgr. Gabriela Stehlíková

Rada pre vedeckú činnosť pri CHS:

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. (predseda)
prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
doc. RNDr. MIchal Galamboš, PhD.
prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.
doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.
doc. RNDr. Marián Masár, PhD.
prof. RNDr. Gustav Plesch, DrSc.

Rada pre pedagogickú činnosť pri CHS:

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. (predsedníčka)
RNDr. Róbert Bodor, PhD
prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
PaedDr. Anna Drozdíková, PhD.
RNDr. Jana Chrappová, PhD
RNDr. Eva Viglašová, PhD.
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.