Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Laboratórium pokročilých materiálov


Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského vzniklo s podporou programu Horizon2020 (schéma ERA Chair) Európskej komisie 1. septembra 2018. Cieľom projektu je zabezpečiť vznik špičkového pracoviska so zameraním na výskum a vývoj nových materiálov s potenciálom využitia v nových technológiách. Výskum je zameraný na materiály, ktoré je možné aplikovať v oblasti uskladnenia a konverzie energie, optoelektronike a elektronike. Výskum Laboratória pre pokročilé materiály prebieha primárne vo Vedeckom Parku Univerzity Komenského (https://cusp.uniba.sk/).