Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Laboratórium pokročilých materiálov

Voľné pozície pre záujemcov o PhD štúdium

Laboratórium pre pokročilé materiály hľadá motivovaných študentov, ktorí majú záujem podieľať sa na špičkovom vedeckom výskume v oblasti materiálovej chémie. Momentálne máme niekoľko voľných pozícií s nasledovnými témami dizertačných prác:

 1. Vývoj 2D nanomateriálov pre využitie v elektronike

  Príprava a charakterizácia 2D nanomateriálov štruktúrne príbuzných grafénu, štúdium dôsledkov kvantového obmedzenia na ich vlastnosti a ich testovanie v elektrochromických a elektronických zariadeniach, batériách a iných aplikáciách.

 2. Vývoj nanoštruktúr na báze polovodičových kvantových bodiek

  Príprava a charakterizácia nanoštruktúr, ktorých komponentom sú luminiscenčné polovodičové kvantové bodky a štúdium ich aktivity v elektro- a foto-katalýze, v optických a elektronických zariadeniach.

 3. Vývoj perovskitov s úzkym zakázaným pásmom pre fotokatalýzu a fotovoltaiku

  Vývoj metód na prípravu tepelne a chemicky stabilných perovskitových materiálov so zakázaným pásmom vo VIS-NIR oblasti, štúdium ich optických a elektrických vlastností a ich testovanie vo fotovoltaických článkoch a vo fotokatalytickom uložení slnečnej energie.

 4. Vývoj aerogélov a sol-gélov pre fotokatalýzu a ďalšie aplikácie

  Vývoj nových vysokoporóznych, superľahkých aerogélových a sol-gélových materiálov využitím superkritických metód, štúdium optických a elektrických vlastností nových materiálov, ich testovanie pre použitie na fotokatalytické ukladanie slnečnej energie, filtráciu toxických nečistôt a iné aplikácie.

Viac informácií nájdete TU.

V prípade záujmu kontaktujte prosím do 15. apríla 2019 Dr. Milana Sýkoru na sykoram@uniba.sk

Multiple Postdoctoral Positions in Laboratory for Advanced Materials

We are seeking multiple motivated postdoctoral researchers in Chemistry, Materials Science or related area to conduct state-of-the-art research in recently established Laboratory for Advanced Materials (LAM) at Comenius University (CU) in Bratislava, Slovakia. LAM is a European Union and CU co-funded facility with focus on development, characterization and application of novel materials including, inorganic and organic nanostructures, complex assemblies and clusters, narrow-bandgap perovskites, etc. There are currently two open positions:


Position 1: Inorganic Nanocrystals Synthesis. Desired skills:

 • Strong background in chemical synthesis of semiconductor inorganic nanocrystals, particularly metal chalcogenides (e.g., CdS, CdSe, ZnS) and metal oxides (e.g., ZnO, TiO2), core-shell structures, multi-layer assemblies, giant quantum dots, quantum rods, and similar structures.

 • Experience with structural (particularly TEM) and electronic characterization (particularly, emission spectroscopy, quantum yields, lifetimes) of semiconductor nanocrystals

 • Experience with studies of catalytic and/or photocatalytic chemical reactions

 • Ability to synthesize and characterize nanostructures independently

 • Experience with performing quantitative photochemical studies is a plus, but it is not essential


Position 2: Organic Synthesis. Desired skills:

 • Strong background in organic chemical synthesis particularly with organic oxidative condensations and/or PAHs synthesis (including purification and product separation)

 • Strong background in structural characterization of organic compounds using several of the following techniques: NMR, MALDI-MS, FTIR, GPC, Raman Spectroscopy

 • Experience with electrochemistry, UVVIS absorption and emission spectroscopy

 • Ability to execute complex, multistep organic syntheses and product characterization independently

 • Experience with fabrication of devices (e.g., Dye Sensitized Solar Cells, OLEDs) using organic/organometallic compounds materials is beneficial, but not essential


The candidates for both positions must:

 • Be fluent in English (written and spoken)

 • Have completed PhD in a relevant area of science or engineering.

 • Have demonstrated record of scientific research achievement (through publications, citations, and presentations) in one or more areas mentioned above.


Where You Will Work. Located in Bratislava, capital of Slovakia, Comenius University is the premier Slovak university. LAM is located on the campus of Comenius University in the recently constructed Comenius University Science Park https://cusp.uniba.sk/en/. By joining LAM, you will be participating in multidisciplinary research including theory, materials synthesis, characterization and development of applications. You will have an opportunity to interact/collaborate with researchers from the Comenius University, Slovak Technical University and Slovak academy of Sciences as well as other research teams within the EU and US.

Equal Opportunity. Comenius University is an equal opportunity employer. All employment practices are based on qualification and merit, without regards to race, color, national origin, ancestry, religion, age, sex, gender identity, sexual orientation or preference, marital status or spousal affiliation.

Compensation. The financial compensation/salary will be at the EU level, depending on experience.

Contact information: If you are interested in any of the positions, please contact Milan Sykora (sykoram011gmail.com) directly about this position. A cover letter and resume are required.

Návšteva prezidentky Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied v Bratislave

Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského navštívila prezidentka Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied (IAQMS), Prof. Odile Eisenstein. Medzinárodná akadémia kvantovo-molekulárnych vied zdužuje najúspešnejších vedcov z oblasti teoretickej chémie. Akadémia bola založená v roku 1967 vo francúzskom Mentone a medzi jej členov patrí aj 14 laureátov Nobelovej ceny. 14. decembra si vedci zaujímajúci sa o teoretickú i experimentálnu chémiu mohli vypočuť jej prednášku o štúdiu chemických posunov v NMR spektrách organokovových zlúčenín. NMR, nukleárna magnetická rezonancia, je bezpochyby jednou z najužitočnejších metód používaných na charakterizáciu chemických látok a je preto široko využívaná vo všetkých oblastiach chémie a biológie. Prof. Eisenstein ukázala, že kombináciou experimentov – NMR meraní – a analýzy molekulových orbitálov nástrojmi teoretickej chémie dokážeme získať informácie o reaktivite komplexov obsahujúcich prechodné kovy.

Prof. Odile Eisenstein momentálne pôsobí na Institut Charles Gerhardt, University Montpellier a zároveň v Hylleraas center for Quantum Molecular Science na University of Oslo. Vo svojom výskume sa venuje teoretickej chémii, reakčným mechanizmom, chémii organokovových zlúčenín a katalýze.

Vedúcim Laboratória pre pokročilé materiály bude RNDr. Milan Sýkora, PhD.

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM), ktoré vzniklo 1.10.2018 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, bude od 1.2.2019 viesť RNDr. Milan Sýkora, PhD. Vedúci LAM (ako ERA-chair v rámci projektu LAMatCU - H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs) bol vybraný v rámci medzinárodného výberového konania z viacerých kandidátov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD. je medzinárodne uznávaný odborník v oblasti materiálovej chémie. Výsledky jeho výskumu boli doteraz publikované v prestížnych recenzovaných časopisoch ako Nature, J. Am. Chem. Soc. a ACS Nano a sú vysoko citované. Je aj spoluautorom ôsmich patentov (USA) v oblasti materiálovej chémie. Podieľal sa na výskume, ktorého výsledky predstavovali zásadný prielom v niekoľkých oblastiach materiálovej chémie a zaslúžil sa o získanie nových dôležitých poznatkov o príprave, vlastnostiach a použití nových materiálov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD. vyštudoval chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Titul PhD. získal na Marquette University, Milwaukee v Spojených štátoch amerických a vo svojom vedeckom výskume pokračoval na University of North Carolina, Chapel Hill. Pred návratom na Slovensko RNDr. Milan Sýkora, PhD. pôsobil v Los Alamos National Laboratory, NM, USA. Pod jeho vedením sa LAM bude orientovať na výskum a vývoj materiálov využiteľných na konverziu a uskladňovanie energie a v optoelektronike.