Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Laboratórium pokročilých materiálov

CHeMoUK / LAM – laboratórne cvičenie

Účastníci letného sústredenia v rámci seminára CHeMoUK si tento týždeň vyskúšali zaujímavé experimenty. V laboratórnom cvičení z oblasti materiálovej chémie, navrhnutom a sponzorovanom Laboratóriom pre Pokročilé Materiály, si mohli zhotoviť a otestovať solárny článok s použitím niektorých bežne dostupných látok, napr. pigmentu extrahovaného z černíc.

LAM sa zapája do Letnej školy pre stredoškolákov – CHeMoUK

Laboratórium pre Pokročilé Materiály sa zapája do prebiehajúceho ročníka Letnej školy – CHeMoUK. V priebehu prveho júloveho týždňa vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora priblíži účastníkom sústredenia výskum v oblasti nových materiálov formou prednášky a diskusie a študentov čaká aj zaujímavé laboratórne cvičenie sponzorované LAM-om. Podrobnejšie informácie o programe CheMoUK a tohtoročnej letnej škole možete nájsť tu:

https://fns.uniba.sk/chemouk/

https://chemickaolympiada.sk/chemouk/

Multiple Postdoctoral Positions in Laboratory for Advanced Materials

We are seeking multiple motivated postdoctoral researchers in Chemistry, Materials Science or related area to conduct state-of-the-art research in recently established Laboratory for Advanced Materials (LAM) at Comenius University (CU) in Bratislava, Slovakia. LAM is a European Union and CU co-funded facility with focus on development, characterization and application of novel materials including, inorganic and organic nanostructures, complex assemblies and clusters, narrow-bandgap perovskites, etc. There are currently two open positions:


Position 1: Inorganic Nanocrystals Synthesis. Desired skills:

 • Strong background in colloidal synthesis of chalcogenide semiconductor nanocrystals

 • Experience with preparation of semiconductor -semiconductor, -metal assemblies, core-shell structures, giant quantum dots, quantum rods with metal tips or similar structures.

 • Experience with shape and crystalline-phase control, preparation of 2D nanoplatelets, TMDCs or similar structures

 • Experience with basic structural (e.g., TEM) and electronic characterization (e.g., UV VIS, emission spectroscopy) of colloidal semiconductor nanocrystals

 • Experience with studies of catalytic and/or photocatalytic chemical reactions is a plus, but it is not essential


Position 2: Organic Synthesis. Desired skills:

 • Strong background in organic chemical synthesis involving aromatic condensations particularly synthesis of PAHs including purification and product separation

 • Ability to execute complex, multistep organic syntheses and product characterization independently

 • Strong background in MALDI-MS and experience with other methods of characterization of organic compounds, such as: NMR, FTIR, GPC, Raman Spectroscopy

 • Experience with electrochemistry, UVVIS absorption and emission spectroscopy

 • Experience with fabrication of (opto-)electronic devices using organic/organometallic compounds is beneficial, but not essential


The candidates for both positions must:

 • Be fluent in English (written and spoken)

 • Have completed PhD in a relevant area of science or engineering.

 • Have demonstrated record of scientific research achievement (through publications, citations, and presentations) in one or more areas mentioned above.


Where You Will Work. Located in Bratislava, capital of Slovakia, Comenius University is the premier Slovak university. LAM is located on the campus of Comenius University in the recently constructed Comenius University Science Park https://cusp.uniba.sk/en/. By joining LAM, you will be participating in multidisciplinary research including theory, materials synthesis, characterization and development of applications. You will have an opportunity to interact/collaborate with researchers from the Comenius University, Slovak Technical University and Slovak academy of Sciences as well as other research teams within the EU and US.

Equal Opportunity. Comenius University is an equal opportunity employer. All employment practices are based on qualification and merit, without regards to race, color, national origin, ancestry, religion, age, sex, gender identity, sexual orientation or preference, marital status or spousal affiliation.

Compensation. The financial compensation/salary will be at the EU level, depending on experience.

Contact information: If you are interested in any of the positions, please contact Milan Sykora (sykoram011gmail.com) directly about this position. A cover letter and resume are required.

Návšteva prezidentky Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied v Bratislave

Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského navštívila prezidentka Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied (IAQMS), Prof. Odile Eisenstein. Medzinárodná akadémia kvantovo-molekulárnych vied zdužuje najúspešnejších vedcov z oblasti teoretickej chémie. Akadémia bola založená v roku 1967 vo francúzskom Mentone a medzi jej členov patrí aj 14 laureátov Nobelovej ceny. 14. decembra si vedci zaujímajúci sa o teoretickú i experimentálnu chémiu mohli vypočuť jej prednášku o štúdiu chemických posunov v NMR spektrách organokovových zlúčenín. NMR, nukleárna magnetická rezonancia, je bezpochyby jednou z najužitočnejších metód používaných na charakterizáciu chemických látok a je preto široko využívaná vo všetkých oblastiach chémie a biológie. Prof. Eisenstein ukázala, že kombináciou experimentov – NMR meraní – a analýzy molekulových orbitálov nástrojmi teoretickej chémie dokážeme získať informácie o reaktivite komplexov obsahujúcich prechodné kovy.

Prof. Odile Eisenstein momentálne pôsobí na Institut Charles Gerhardt, University Montpellier a zároveň v Hylleraas center for Quantum Molecular Science na University of Oslo. Vo svojom výskume sa venuje teoretickej chémii, reakčným mechanizmom, chémii organokovových zlúčenín a katalýze.

Vedúcim Laboratória pre pokročilé materiály bude RNDr. Milan Sýkora, PhD.

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM), ktoré vzniklo 1.10.2018 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, bude od 1.2.2019 viesť RNDr. Milan Sýkora, PhD. Vedúci LAM (ako ERA-chair v rámci projektu LAMatCU - H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs) bol vybraný v rámci medzinárodného výberového konania z viacerých kandidátov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD. je medzinárodne uznávaný odborník v oblasti materiálovej chémie. Výsledky jeho výskumu boli doteraz publikované v prestížnych recenzovaných časopisoch ako Nature, J. Am. Chem. Soc. a ACS Nano a sú vysoko citované. Je aj spoluautorom ôsmich patentov (USA) v oblasti materiálovej chémie. Podieľal sa na výskume, ktorého výsledky predstavovali zásadný prielom v niekoľkých oblastiach materiálovej chémie a zaslúžil sa o získanie nových dôležitých poznatkov o príprave, vlastnostiach a použití nových materiálov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD. vyštudoval chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Titul PhD. získal na Marquette University, Milwaukee v Spojených štátoch amerických a vo svojom vedeckom výskume pokračoval na University of North Carolina, Chapel Hill. Pred návratom na Slovensko RNDr. Milan Sýkora, PhD. pôsobil v Los Alamos National Laboratory, NM, USA. Pod jeho vedením sa LAM bude orientovať na výskum a vývoj materiálov využiteľných na konverziu a uskladňovanie energie a v optoelektronike.