Novinky & Udalosti

Deň otvorených dverí 2023

Každoročný Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského sa tento rok uskutočnil 10. februára. Viac ako 400 študentov stredných škol z celého Slovenska malo možnosť dozvedieť sa o možnostiach štúdia a výskume, ktorý na fakulte prebieha. Viacerí pracovníci LAM predstavili šudentom náš výskum a z ukázali im naše laboratóriá, v ktorých prebieha vývoj nových materiálov a nanomateriálov.

Život výskumníka nanomateriálov nielen v Los Alamos

Vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora, priblížil v podcaste NextStepScience život výskumníka nanomateriálov a svoju kariérnu cestu.

https://open.spotify.com/episode/2SSjVrxwXqW2Tm88Rfnz9N

https://open.spotify.com/episode/7jqL9HzUtvTXNgSSsF1KG0

Prednáška na FChPT of Slovak Technical University

Vedúci LAM Dr. Sýkora predniesol pozvanú prednášku o LAM výskume "Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové príležitosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií" na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.

Prednáška v rámci cyklu Chemické horizonty

Vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora, predniesol svoju prednášku pre Slovenskú chemickú spoločnosť v rámci cyklu Chemické horizonty s názvom Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií. Záznam prednášky je uverejnený na YouTube kanáli Chemické horizonty.

https://www.youtube.com/watch?v=Zt1ZxnU91Ew

Nový PhD. študent

Ehsan Rezaie Ahari sa pripojil k tímu LAM ako PhD. študent. Vitaj v LAM, Ehsan!

Nová publikovaná práca

V časopise ACS journal Inorganic Chemistry bola publikovaná práca pracovníkov LAM Dr. Romana Bystrického, M.Sc. Sameera Kumara Tiwariho a Dr. Petra Hutára s názvom “Synthesis of Sulfide Perovskites by Sulfurization with Boron Sulfides". Gratulujeme Roman, Sameer a Peter!

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.inorgchem.2c03200

Konferencia NANOP 2022 v Paríži

Vedúci laboratória Dr. Milan Sýkora prezentoval výskum LAM na medzinárodnej konferencii NANOP 2022 (Nanofotonika a mikro/nano optika), ktorá sa konala v Paríži 25. – 27. októbra 2022.

Gokul Raj Mini Rajendran, doktorand LAM, prezentoval svoje výsledky výskumu na Poster Session s názvom posteru „Vplyv náboja na elektronickú štruktúru a plazmónové vlastnosti derivatizovaných antracénov“.

https://premc.org/conferences/nanop-nanophotonics-micro-nano-optics/

NFA 2022 Konferencia - Nanomaterials Fundamentals and Applications

Členovia nášho tímu sa zúčastnili na 6. ročníku medzinárodnej konferencie NFA 2022 - Nanomaterials Fundamentals and Applications, ktorá sa konala pod Vyskokými Tatrami na Štrbskom plese. Desať vedcov z LAM malo možnosť prezentovať najnovšie objavy v ich výskume a vzájomne sa podeliť o poznatky s mnohými ďaľšími účastníkmi zo Slovenska aj zo zahraničia. Konferenciu organizovali PF UPJŠ a Slovenská chemická spoločnosť.

Viac informácií o konferencii môžete nájsť tu:

https://nfa.science.upjs.sk/

Európska noc výskumníkov

Tím LAM sa zúčastnil celoeurópskeho podujatia Európska noc výskumníkov 2022, ktorá sa konala v priestoroch bratislavskej Starej tržnice. Cieľom bolo podnietenie záujmu verejnosti, predovšetkým mladých ľudí o vedu a tiež poukázanie na dôležitosť kritického myslenia. Návštevníci mohli prostredníctvom interaktívnych ukážok a pokusov získať poznatky z rôznych vedných disciplín. V LAM stánku sme návštevníkom priblížili čo sú nanomateriály, akým spôsobom sa pripravujú a aký je ich význam a možnosť využitia v každodennom živote. Viac informácii o tejto akcii môžete nájsť tu:

https://www.nocvyskumnikov.sk/program/stanok/stara-trznica/542.html

Konferencia Psi-K v Lausanne

Doktorandka LAM Namrata Jaykhedkar prezentovala svoje výsledky výskumu na medzinárodnej konferencii Psi-K v Lausanne vo Švajčiarsku. https://www.psik2022.net/

Letná škola ChemoUK

Mgr. Ivana Božeková a Mgr. Filip Zechel sa zúčastnili letnej školy ChemoUK pre talentovaných študentov stredných škôl. Ivana a Filip pripravili laboratórne cvičenie a viedli študentov počas cvičenia zameraného na „zelenú“ syntézu a charakterizáciu nanokryštálov medi.

Nová publikovaná práca

V časopise Journal of Materials Chemistry C bola publikovaná práca doktorandky LAM Namraty Jaykhedkar  “Understanding the structure-band gap relationship in SrZrS3 at elevated temperatures: A detailed NPT MD study”. Gratulujeme Namrata!

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/tc/d2tc02253b

Nový výskumný pracovník

Dr. Anamul Haque sa pripojil k tímu LAM ako postdoktorandský výskumný pracovník. Vitaj v LAM, Anamul!

Prednáška v Dubrovníku

Vedúci LAM, Dr. Sýkora, predniesol prednášku, propagujúcu výskum LAM, na medzinárodnej konferencii “From Solid State to Biophysics X” v Dubrovníku, Chorvátsko. https://dubrovnik.epfl.ch/

Prednáška v Regensburgu

Vedúci LAM, Dr. Sýkora, predniesol pozvanú prednášku o LAM výskume, na univerzite v Regensburgu v Nemecku.

Obhajoba práce

Doktorandka LAM Mgr. Ivana Božeková dnes úspešne ukončila a obhájila svoju minimovú prácu. Gratulujeme a prajeme veľa šťastia v druhej polovici doktorandského štúdia.

NextStepScience konferencia

Vedúci LAM, Dr. Sýkora a niekoľko doktorandov a výskumníkov LAM sa zúčastnili konferencie organizovanej NextStepScience (https://nextstepscience.org/), ktorá sa konala vo Vedeckom parku Univerzity Komenského dňa 16. marca 2022. Konferencia bola zameraná na profesionálny networking medzi ľuďmi hľadajúcimi kariérne príležitosti v prírodných vedách a lokálnymi spoločnosťami, start-upmi, podnikateľmi, iniciatívami a inšpiratívnymi jednotlivcami z oblasti vedy a techniky. Na konferencii Dr. Sýkora prítomným prezentoval informácie o cieľoch, vedeckom zameraní a kariérnych možnostiach v LAM a zainteresovaným účastníkom odpovedal na ich otázky.

Nová administrátorka výskumu

Mgr. Natália Prekopová nastúpila do tímu LAM ako nová administrátorka výskumu. Vitaj v LAM, Natália!

Nový výskumný pracovník

Dr. Pavol Tisovský sa pripojil k tímu LAM ako vedecký pracovník. Vitaj v LAM, Pavol!

Študentská vedecká konferencia

LAM PhD študenti, Mgr. Ivana Božeková a Mgr. Filip Zechel, predstavili svoje najnovšie výsledky výskumu v oblasti oblasti prípravy a využitia kovových a polovodičových nanokryštálov na 23. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa konala v stredu, 24. novembra 2021 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, pod názvom "Chémia a technológie pre život".

Nový výskumný pracovník

Dr. Mrinmoy Roy sa pripojil k tímu LAM ako postdoktorandský výskumný pracovník. Vitaj v LAM, Mrinmoy!

Prednáška na Univerzite Palackého v Olomouci

Vedúci LAM Dr. Sýkora predniesol pozvanú prednášku o LAM výskume na Univerzite Palackého v Olomouci v Českej republike.

Nový vedecký pracovník

Dr. Peter Hutár sa pripojil k tímu LAM ako postdoktorandský vedecký pracovník. Vitaj v LAM, Peter!

Graphene 2021 Konferencia

Vedúci LAM Dr. Sýkora predniesol pozvanú prednášku propagujúcu výskum LAM na medzinárodnej konferencii „Graphene 2021“ v Grenobli vo Francúzsku. https://www.grapheneconf.com/2021/

https://www.grapheneconf.com/2021/

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške

LAM doktorandka M.Sc. Namrata Jaykhedkar dnes úspešne ukončila a obhájila písomnú prácu k dizertačnej skúške. Gratulujeme a prajeme veľa šťastia v druhej polovici doktorandského štúdia!

Graphene week 2021 Konferencia

Vedúci LAM, Dr. Sýkora, vystúpil s online prednáškou propagujúcou výskum LAM na medzinárodnej konferencii „Graphene week 2021“.  https://graphene-flagship.eu/events/graphene-week-2021/

Prednáška Fotokatalýza a fotokatalytické reakcie

27.08.2021

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM) Vás pozýva na prednášku v rámci série "LAM seminar series" zameraných na priblíženie vedeckej komunite, študentom, ako aj verejnosti, významné pokroky v oblasti materiálových vied, ako aj na rozhraní materiálových vied, chémie, fyziky a biológie.

Prednášajúci: Prof. Ing. Kamila Kočí, PhD. 
Laboratórium heterogénnej fotokatalýzy, Ústav environmentálnych technológií, CEET, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Česká republika  

Bližšie informácie

VEGA 2021 udelené

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky (VEGA) schválila finančnú dotáciu pre výskumný projekt zameraný na výskum vlastností a možností praktického využitia 2D nanomateriálov. Blahoželáme!

Študentská vedecká konferencia

Študenti LAM Mgr. Ivana Božeková, MSc. Mini Rajendran Gokul Raj a Mgr. Filip Zechel, sa zúčastnili študentskej vedeckej konferencie, organizovanej Prírodovedeckou fakultou v dňoch 19. - 23. apríla 2021. Študenti predstavili na konferencii svoje výsledky výskumu v oblasti kovových nanokryštálov, grafénových kvantových bodiek a polovodičových nanokryštálov.

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške

LAM doktorandi MSc. Mini Rajendran Gokul Raj a Mgr. Filip Zechel dnes úspešne ukončili a obhájili písomné práce k dizertačným skúškam. Gratulujeme a prajeme veľa šťastia v druhej polovici doktorandského štúdia!

Udelenie študentských grantov

Všetkým výskumným projektom, ktoré podali doktorandi LAM Mgr. Ivana Božeková, MSc. Namrata Jaykhedkar, MSc. Mini Rajendran Gokul Raj a Mgr. Filip Zechel, bola v súťaži o študentské granty Univerzity Komenského udelená finančná dotácia. Všetkým gratulujeme a prajeme veľa šťastia vo vašich projektoch!

Konferencia NextStepScience

Vedúci LAM Dr. Sýkora a administrátor výskumu LAM, Mgr. Žárska, sa zúčastnili online konferencie, organizovanej prostredníctvom NextStepScience (https://nextstepscience.org/), ktorá sa uskutočnila prostredníctvom Zoom aplikácie dňa 17. marca 2021. Konferencia bola zameraná na vytváranie profesionálnych kontaktov medzi ľuďmi, hľadajúcimi kariérne príležitosti v oblasti prírodných vied a miestnymi spoločnosťami, startupmi, iniciatívami a inšpiratívnymi ľuďmi z oblasti vedy a techniky. LAM bola jednou z trinástich pozvaných organizácií. Dr. Sýkora informoval účastníkov konferencie o cieľoch, vedeckom zameraní a kariérnych príležitostiach v LAM a odpovedal účastníkom konferencie, ktorí prejavili záaujem o LAM, na ich otázky.

Deň otvorených dverí 2021

Tento rok sa tradičný Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte uskutočnil v online formáte. Na podujatí sa 5. februára 2021 zúčastnilo až 220 virtuálnych návštevníkov a niekoľko členov LAM tímu. Výskum Laboratória pre pokročilé materiály a možnosti štúdia záujemcom predstavil vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora. Ďakujeme za Vašu účasť a tešíme sa na stretnutie s Vami budúci rok!

https://www.youtube.com/watch?v=fJMOCMDYr4c

Prednáška NextStep Science

18. januára 2021 sa v rámci online podujatia NextStep Science vedúci Laboratória pre pokročilé materiály - Dr. Milan Sýkora podelil o svoje skúsenosti s  výskumom v Laboratóriu pre Pokročilé Materiály na Slovensku a v Národnom Laboratóriu v Los Alamos, USA. Účastníci si vypočuli inšpiratívnu prednášku v rámci nového formátu Career Talks a tiež mali možnosť zapojiť sa do networking aktivít.

Career Talk

18.01.2021

V pondelok 18.01.2021 o 17:30 hod. nám v rámci podujatia Career Talk, ktoré organizuje NextStep Science, povie viac o svojej kariérnej ceste a výskume Dr. Sýkora z Laboratória pre pokročilé materiály. Viac info na:  http://nextstepscience.org/career-talk/

CHeMoUK & Zaži deň v koži vedca 2020

Vedeckí pracovníci Laboratória pre pokročilé materiály počas prázdinového obdobia pripravili pre študentov stredných škôl zaujímavé aktivity v rámci letného sústredenia CHeMoUK, ktoré prebiehalo 27 – 31. augusta 2020 na PriFUK.

Účastníci si počas laboratórneho cvičenia, ktoré bolo navrhnuté a sponzorované Laboratóriom Pokročilých Materiálov mohli zhotoviť a otestovať funkčný solárny článok. Súčasťou letného sústredenia bolo aj podujatie „Zaži deň v koži vedca“, v rámci ktorého vedeckí pracovníci umožnili stredoškolákom vyskúšať si prácu vo vedeckom laboratóriu. Dr. Lukáš Petra a Mgr. Ivana Božeková z LAM viedli študentov pri príprave a charakterizácii koloidných nanokryštálov zlata a striebra. Študenti sa v závere sústredenia zúčastnili minikonferencie, kde prezentovali svoje výsledky.

APVV 2019

Žiadosť o podporu projektu LAM venovanému výskumu vlastností a aplikácií ternárnych chalkogenidov bola úspešná a projekt bude podporený Agentúrou na Podporu Výskumu a Vývoja (APVV). Gratulujeme!

2D MATERIALS WORKSHOP - ZRUŠENÝ

V rámci bezpečnostných opatrení súvisiacich so šírením vírusu SARS-CoV-2 (ochorenie COVID-19) sa LAM 2D MATERIALS WORKSHOP, ktorý sa mal konať 27. marca 2020, ruší. Nový dátum konania workshopu bude zverejnený na webstránke LAM.

Save the date: LAM organizes the 2D WORKSHOP / 27 MAR 2020

 

The workshop will focus on important current trends and activities in the area of preparation, characterization and application of 2D materials in general as well as on current capabilities in the field of 2D materials in Slovakia. It will also serve as a networking opportunity, aiming to facilitate possible scientific collaborations.

 

When:  March 27 2020

Where: Comenius University Science Park (link: https://cusp.uniba.sk/en/), Ilkovicova 8, Bratislava

Registration: There are no registration fees. We kindly ask the participants to register via the following link - REGISTRATION  no later than March 13 2020.

Programme: The workshop programme will be organized into two morning sessions and one afternoon session. Two coffee breaks are included, lunch will not be provided. Further details will be published in the following weeks.

 

Confirmed speakers:

 

Prof. Jaroslav Fabián (University of Regensburg, Germany)

Current trends in physics of 2D materials

-

Prof. Vladimír Bužek (Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences)

Quantum Flagship and national platform QUTE-SK

-

Prof. Ivan Stich/Dr. Ján Brndiar (Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences)

DFT and Quantum Monte Carlo calculations of 2D materials

-

Prof. Roman Martoňák (Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Slovakia)

Quantum and classical ripples in graphene

-

Dr. Martin Gmitra (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia)

-

Dr. Denis Kochan (University of Regensburg, Germany)

Spin relaxation and superconductivity in 2D materials

-

Dr. Martin Hulman (Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences, Slovakia)

Raman Spectroscopy of 2D Materials

-

Dr. Milan Sýkora (LAM, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Slovakia)

2D Nanomaterials Prepared by Bottom-up Methods

-

Prof. Viera Skákalová (Danubia Nanotech, Slovakia)

Conductance fluctuations in graphene and quantum Hall states

 

Deň otvorených dverí 2020

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského koždoročne otvára svoje priestory pre návštevníkov, ktorí sa počas Dňa otvorených dverí majú možnosť dozvedieť viac o možnostiach štúdia a o výskume, ktorý na fakulte prebieha.

Mgr. Filip Zechel návštevníkov zaujal prezentáciou výskumu Laboratória pokročilých materiálov a študentom priblížil oblasti štúdia nových materiálov a nanomateriálov, ktorými sa v LAM zaoberáme.

Prezentácia LAM na STU v Trnave

Vedúci LAM-u, ERA-Chair, Dr. M. Sýkora prezentoval na pôde Ústavu výskumu progresívnych technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Trnave výskumný program Laboratória pokročilých materiálov.

CHeMoUK / LAM – laboratórne cvičenie

Účastníci letného sústredenia v rámci seminára CHeMoUK si tento týždeň vyskúšali zaujímavé experimenty. V laboratórnom cvičení z oblasti materiálovej chémie, navrhnutom a sponzorovanom Laboratóriom pre Pokročilé Materiály, si mohli zhotoviť a otestovať solárny článok s použitím niektorých bežne dostupných látok, napr. pigmentu extrahovaného z černíc.

LAM sa zapája do Letnej školy pre stredoškolákov – CHeMoUK

Laboratórium pre Pokročilé Materiály sa zapája do prebiehajúceho ročníka Letnej školy – CHeMoUK. V priebehu prveho júloveho týždňa vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora priblíži účastníkom sústredenia výskum v oblasti nových materiálov formou prednášky a diskusie a študentov čaká aj zaujímavé laboratórne cvičenie sponzorované LAM-om. Podrobnejšie informácie o programe CheMoUK a tohtoročnej letnej škole možete nájsť tu:

https://fns.uniba.sk/chemouk/

https://chemickaolympiada.sk/chemouk/

Prezentácia projektu LAMatCU v Prírodovedeckej čajovni

Prof. J. Noga a novovymenovaný riaditeľ LAM-u, ERA-Chair, Dr. M. Sýkora prezentovali ERA Chair projekt a Laboratórium pokročilých materiálov v rámci Prírodovedeckej čajovne. Seminár  venovaný projektom H2020 sa uskutočnil na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Seminár o ďalšom rozširovaní Národných Kontaktných Bodov v CVTISR

Prof. J. Noga prezentoval projekt LAMatCU na seminári venovanom rozširovaniu Národných Kontaktných Bodov v Centre Vedecko - Technických Informácií SR v Bratislave.

Deň otvorených dverí 2019

22. januára 2019 členovia Laboratória pokročilých materiálov prezentovali výskum LAM v rámci Dňa otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Informačné materiály o LAM boli distribuované medzi návštevníkmi, ako aj na vybraných stredných školách.

Popularizačný portál Veda na dosah informuje o LAM

Popularizačný portál Veda na dosah uverejnil informácie o novovzniknutom Laboratóriu pokročilých materiálov na Univerzite Komenského.

Návšteva prezidentky Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied v Bratislave

Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského navštívila prezidentka Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied (IAQMS), Prof. Odile Eisenstein. Medzinárodná akadémia kvantovo-molekulárnych vied zdužuje najúspešnejších vedcov z oblasti teoretickej chémie. Akadémia bola založená v roku 1967 vo francúzskom Mentone a medzi jej členov patrí aj 14 laureátov Nobelovej ceny. 14. decembra si vedci zaujímajúci sa o teoretickú i experimentálnu chémiu mohli vypočuť jej prednášku o štúdiu chemických posunov v NMR spektrách organokovových zlúčenín. NMR, nukleárna magnetická rezonancia, je bezpochyby jednou z najužitočnejších metód používaných na charakterizáciu chemických látok a je preto široko využívaná vo všetkých oblastiach chémie a biológie. Prof. Eisenstein ukázala, že kombináciou experimentov – NMR meraní – a analýzy molekulových orbitálov nástrojmi teoretickej chémie dokážeme získať informácie o reaktivite komplexov obsahujúcich prechodné kovy.

Prof. Odile Eisenstein momentálne pôsobí na Institut Charles Gerhardt, University Montpellier a zároveň v Hylleraas center for Quantum Molecular Science na University of Oslo. Vo svojom výskume sa venuje teoretickej chémii, reakčným mechanizmom, chémii organokovových zlúčenín a katalýze.

Informácie o návšteve boli zverejnené aj v časopise Naša Univerzita.

Vedúcim Laboratória pre pokročilé materiály bude RNDr. Milan Sýkora, PhD.

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM), ktoré vzniklo 1.10.2018 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, bude od 1.2.2019 viesť RNDr. Milan Sýkora, PhD. Vedúci LAM (ako ERA-chair v rámci projektu LAMatCU - H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs) bol vybraný v rámci medzinárodného výberového konania z viacerých kandidátov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD. je medzinárodne uznávaný odborník v oblasti materiálovej chémie. Výsledky jeho výskumu boli doteraz publikované v prestížnych recenzovaných časopisoch ako Nature, J. Am. Chem. Soc. a ACS Nano a sú vysoko citované. Je aj spoluautorom ôsmich patentov (USA) v oblasti materiálovej chémie. Podieľal sa na výskume, ktorého výsledky predstavovali zásadný prielom v niekoľkých oblastiach materiálovej chémie a zaslúžil sa o získanie nových dôležitých poznatkov o príprave, vlastnostiach a použití nových materiálov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD. vyštudoval chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Titul PhD. získal na Marquette University, Milwaukee v Spojených štátoch amerických a vo svojom vedeckom výskume pokračoval na University of North Carolina, Chapel Hill. Pred návratom na Slovensko RNDr. Milan Sýkora, PhD. pôsobil v Los Alamos National Laboratory, NM, USA. Pod jeho vedením sa LAM bude orientovať na výskum a vývoj materiálov využiteľných na konverziu a uskladňovanie energie a v optoelektronike.

Informácia bola uverejnená aj v univerzitnom časopise Naša Univerzita.

Prezentácie projektu LAMatCU v Prahe

Dr. Z. Lisoňová prezentovala projekt LAMatCU na seminári venovanom výzve ERA Chair v Technologickom Centre AV ČR v Prahe.

Na Univerzite Komenského vznikne Laboratórium pokročilých materiálov

Časopis vydávaný Univerzitou Komenského, Naša Univerzita, uverejnil informácie o projekte LAMatCU v čísle Jún/2018. Štvrtý H2020 projekt koordinovaný UK bol spomenutý aj v denníku SME a na portáli Bratislava Day.