Zamestnanci a študenti

Kontakty

Zamestnanci: Miestnosť Telefón/E-mail Profil výskumníka
Vedúci laboratória
(ERA Chair):
RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD. VPUK-423

2-901-42-159/

sykoram@uniba.sk

Web of Science,
Google Scholar
Administrátor výskumu:
Ing. Peter Lešták VPUK-424

2-901-42-164/

peter.lestakuniba.sk

Výskumní pracovníci:
Mgr. Roman Bystrický, PhD.VPUK-426

2-901-42-161/

roman.bystrickyuniba.sk

Web of Science,
Google Scholar

MSc. Mrinmoy Roy, PhD.VPUK-425

 2-902-68-425/

mrinmoy.royuniba.sk


Google Scholar
RNDr. Pavol Tisovský, PhD.CH2-434

2-901-49-378/

<output>2 9014 9378</output>

pavol.tisovskyuniba.sk

Google Scholar

e-mailová adresa laboratória: lamfns.uniba.sk

Študenti: Miestnosť Telefón/Email
Mgr. Ivana Božeková VPUK-424

2-901-42-157/

bozekova7uniba.sk

MSc. Gokul Raj VPUK-425

2-901-42-168/

r1uniba.sk

 

MSc. Ehsan Rezaie Ahari VPUK-416

2-901-42-054/

ahari1uniba.sk

MSc. Sameer Kumar Tiwari VPUK-426

2-902-68-426/

tiwari1uniba.sk

MSc. Ullattil Pranav Sasikumar VPUK-416

 

ullattil1@uniba.sk

Mgr. Daniil Zinoviev VPUK-425

2-901-42-160/

zinoviev2uniba.sk

Marek Sliva     VPUK-4242-901-42-157/ sliva10uniba.sk

 


Iuliia Shtukaturova VPUK-416  shtukaturova1uniba.sk
Vasilii Chernyshev VPUK-424 2-901-42-157/ chernyshev1uniba.sk