Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Novinky & Udalosti

APVV 2019

Žiadosť o podporu projektu LAM venovanému výskumu vlastností a aplikácií ternárnych chalkogenidov bola úspešná a projekt bude podporený Agentúrou na Podporu Výskumu a Vývoja (APVV). Gratulujeme!

2D MATERIALS WORKSHOP - ZRUŠENÝ

V rámci bezpečnostných opatrení súvisiacich so šírením vírusu SARS-CoV-2 (ochorenie COVID-19) sa LAM 2D MATERIALS WORKSHOP, ktorý sa mal konať 27. marca 2020, ruší. Nový dátum konania workshopu bude zverejnený na webstránke LAM.

Save the date: LAM organizes the 2D WORKSHOP / 27 MAR 2020

 

The workshop will focus on important current trends and activities in the area of preparation, characterization and application of 2D materials in general as well as on current capabilities in the field of 2D materials in Slovakia. It will also serve as a networking opportunity, aiming to facilitate possible scientific collaborations.

 

When:  March 27 2020

Where: Comenius University Science Park (link: https://cusp.uniba.sk/en/), Ilkovicova 8, Bratislava

Registration: There are no registration fees. We kindly ask the participants to register via the following link - REGISTRATION  no later than March 13 2020.

Programme: The workshop programme will be organized into two morning sessions and one afternoon session. Two coffee breaks are included, lunch will not be provided. Further details will be published in the following weeks.

 

Confirmed speakers:

 

Prof. Jaroslav Fabián (University of Regensburg, Germany)

Current trends in physics of 2D materials

-

Prof. Vladimír Bužek (Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences)

Quantum Flagship and national platform QUTE-SK

-

Prof. Ivan Stich/Dr. Ján Brndiar (Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences)

DFT and Quantum Monte Carlo calculations of 2D materials

-

Prof. Roman Martoňák (Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Slovakia)

Quantum and classical ripples in graphene

-

Dr. Martin Gmitra (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia)

-

Dr. Denis Kochan (University of Regensburg, Germany)

Spin relaxation and superconductivity in 2D materials

-

Dr. Martin Hulman (Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences, Slovakia)

Raman Spectroscopy of 2D Materials

-

Dr. Milan Sýkora (LAM, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Slovakia)

2D Nanomaterials Prepared by Bottom-up Methods

-

Prof. Viera Skákalová (Danubia Nanotech, Slovakia)

Conductance fluctuations in graphene and quantum Hall states

 

Deň otvorených dverí 2020

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského koždoročne otvára svoje priestory pre návštevníkov, ktorí sa počas Dňa otvorených dverí majú možnosť dozvedieť viac o možnostiach štúdia a o výskume, ktorý na fakulte prebieha.

Mgr. Filip Zechel návštevníkov zaujal prezentáciou výskumu Laboratória pokročilých materiálov a študentom priblížil oblasti štúdia nových materiálov a nanomateriálov, ktorými sa v LAM zaoberáme.

Prezentácia LAM na STU v Trnave

Vedúci LAM-u, ERA-Chair, Dr. M. Sýkora prezentoval na pôde Ústavu výskumu progresívnych technológií Slovenskej Technickej Univerzity v Trnave výskumný program Laboratória pokročilých materiálov.

CHeMoUK / LAM – laboratórne cvičenie

Účastníci letného sústredenia v rámci seminára CHeMoUK si tento týždeň vyskúšali zaujímavé experimenty. V laboratórnom cvičení z oblasti materiálovej chémie, navrhnutom a sponzorovanom Laboratóriom pre Pokročilé Materiály, si mohli zhotoviť a otestovať solárny článok s použitím niektorých bežne dostupných látok, napr. pigmentu extrahovaného z černíc.

LAM sa zapája do Letnej školy pre stredoškolákov – CHeMoUK

Laboratórium pre Pokročilé Materiály sa zapája do prebiehajúceho ročníka Letnej školy – CHeMoUK. V priebehu prveho júloveho týždňa vedúci LAM, Dr. Milan Sýkora priblíži účastníkom sústredenia výskum v oblasti nových materiálov formou prednášky a diskusie a študentov čaká aj zaujímavé laboratórne cvičenie sponzorované LAM-om. Podrobnejšie informácie o programe CheMoUK a tohtoročnej letnej škole možete nájsť tu:

https://fns.uniba.sk/chemouk/

https://chemickaolympiada.sk/chemouk/

Prezentácia projektu LAMatCU v Prírodovedeckej čajovni

Prof. J. Noga a novovymenovaný riaditeľ LAM-u, ERA-Chair, Dr. M. Sýkora prezentovali ERA Chair projekt a Laboratórium pokročilých materiálov v rámci Prírodovedeckej čajovne. Seminár  venovaný projektom H2020 sa uskutočnil na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Seminár o ďalšom rozširovaní Národných Kontaktných Bodov v CVTISR

Prof. J. Noga prezentoval projekt LAMatCU na seminári venovanom rozširovaniu Národných Kontaktných Bodov v Centre Vedecko - Technických Informácií SR v Bratislave.

Deň otvorených dverí 2019

22. januára 2019 členovia Laboratória pokročilých materiálov prezentovali výskum LAM v rámci Dňa otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Informačné materiály o LAM boli distribuované medzi návštevníkmi, ako aj na vybraných stredných školách.

Popularizačný portál Veda na dosah informuje o LAM

Popularizačný portál Veda na dosah uverejnil informácie o novovzniknutom Laboratóriu pokročilých materiálov na Univerzite Komenského.

Návšteva prezidentky Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied v Bratislave

Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského navštívila prezidentka Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied (IAQMS), Prof. Odile Eisenstein. Medzinárodná akadémia kvantovo-molekulárnych vied zdužuje najúspešnejších vedcov z oblasti teoretickej chémie. Akadémia bola založená v roku 1967 vo francúzskom Mentone a medzi jej členov patrí aj 14 laureátov Nobelovej ceny. 14. decembra si vedci zaujímajúci sa o teoretickú i experimentálnu chémiu mohli vypočuť jej prednášku o štúdiu chemických posunov v NMR spektrách organokovových zlúčenín. NMR, nukleárna magnetická rezonancia, je bezpochyby jednou z najužitočnejších metód používaných na charakterizáciu chemických látok a je preto široko využívaná vo všetkých oblastiach chémie a biológie. Prof. Eisenstein ukázala, že kombináciou experimentov – NMR meraní – a analýzy molekulových orbitálov nástrojmi teoretickej chémie dokážeme získať informácie o reaktivite komplexov obsahujúcich prechodné kovy.

Prof. Odile Eisenstein momentálne pôsobí na Institut Charles Gerhardt, University Montpellier a zároveň v Hylleraas center for Quantum Molecular Science na University of Oslo. Vo svojom výskume sa venuje teoretickej chémii, reakčným mechanizmom, chémii organokovových zlúčenín a katalýze.

Informácie o návšteve boli zverejnené aj v časopise Naša Univerzita.

Vedúcim Laboratória pre pokročilé materiály bude RNDr. Milan Sýkora, PhD.

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM), ktoré vzniklo 1.10.2018 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, bude od 1.2.2019 viesť RNDr. Milan Sýkora, PhD. Vedúci LAM (ako ERA-chair v rámci projektu LAMatCU - H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs) bol vybraný v rámci medzinárodného výberového konania z viacerých kandidátov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD. je medzinárodne uznávaný odborník v oblasti materiálovej chémie. Výsledky jeho výskumu boli doteraz publikované v prestížnych recenzovaných časopisoch ako Nature, J. Am. Chem. Soc. a ACS Nano a sú vysoko citované. Je aj spoluautorom ôsmich patentov (USA) v oblasti materiálovej chémie. Podieľal sa na výskume, ktorého výsledky predstavovali zásadný prielom v niekoľkých oblastiach materiálovej chémie a zaslúžil sa o získanie nových dôležitých poznatkov o príprave, vlastnostiach a použití nových materiálov.

RNDr. Milan Sýkora, PhD. vyštudoval chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Titul PhD. získal na Marquette University, Milwaukee v Spojených štátoch amerických a vo svojom vedeckom výskume pokračoval na University of North Carolina, Chapel Hill. Pred návratom na Slovensko RNDr. Milan Sýkora, PhD. pôsobil v Los Alamos National Laboratory, NM, USA. Pod jeho vedením sa LAM bude orientovať na výskum a vývoj materiálov využiteľných na konverziu a uskladňovanie energie a v optoelektronike.

Informácia bola uverejnená aj v univerzitnom časopise Naša Univerzita.

Prezentácie projektu LAMatCU v Prahe

Dr. Z. Lisoňová prezentovala projekt LAMatCU na seminári venovanom výzve ERA Chair v Technologickom Centre AV ČR v Prahe.

Na Univerzite Komenského vznikne Laboratórium pokročilých materiálov

Časopis vydávaný Univerzitou Komenského, Naša Univerzita, uverejnil informácie o projekte LAMatCU v čísle Jún/2018. Štvrtý H2020 projekt koordinovaný UK bol spomenutý aj v denníku SME a na portáli Bratislava Day.