Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Korešpondenčný seminár z chémie pre stredoškolákov

      Zaujímaš sa o chémiu? Baví ťa práca v laboratóriu? Chceš mať priateľov s rovnakými záujmami? Staň sa CHEMoUKom! Stačí, ak sa zapojíš do korešpondenčného seminára CHEMoUK. Každoročne budú vychádzať tri série úloh a v júli sa s najúspešnejšími stretneme na týždňovej Letnej škole CHEMoUK.

     CHEMoUK je korešpondenčný seminár určený tretiakom gymnázií a  stredných škôl s chemickým zameraním, ako aj štvrtákom z bilingválnych gymnázií zo Slovenska a Česka. Do seminára sa však môžu zapojiť aj mladší žiaci. Seminár je organizovaný Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave v  spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády a Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV.

Prečo riešiť seminár?

  • Dozvieš sa z chémie viac.
  • Naučíš sa riešiť chemické problémy tvorivo a v súvislostiach.
  • Nazrieš do chémie vyučovanej na vysokých školách.
  • Navštíviš laboratóriá s kvalitným prístrojovým vybavením.
  • Dozvieš sa, čo je predmetom súčasného výskumu.
  • Budeš sa vedieť ľahšie rozhodnúť čo chceš študovať. Ak sa rozhodneš pre chémiu, bude pre teba štúdium ľahšie.
  • Počas letných prázdnin môžeš stráviť týždeň experimentovaním v laboratóriu.
  • Spoznáš rovesníkov s podobnými záujmami.

Ako riešiť?

Termínovník

Súťažné úlohy

V spolupráci: