Termínovník

Terminovník 5. ročníka korešpondenčného seminára CHEMoUK:

 

Prihlasovanie 15.11. - 15.12.2022
Zverejnenie úloh 1. kola1.12.2022
Odpovede 1. kolado 10.1.2023 (vrátane)
Zverejnenie úloh 2. kola5.4.2023
Odpovede 2. kola5.5.2023
Zverejnenie úloh 3. kola30.5.2023
Odpovede 3. kola21.6.2023
Výsledky 5. ročníka
Pozvánka na sústredenie
Letné sústredenieaugust 2023