Organizačný kolektív

Koordinátori a organizátori seminára:

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.
RNDr. Jana Chrappová, PhD.
Bc. Samuel Andrejčák

 

 

Autori úloh:

Bc. Samuel Andrejčák

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

doc. RNDr. Erik Rakovský, PhD.

Mgr. Jasna Hradski, PhD.

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.

Bc. Andrej Hurajt

Bc. Karin Schniererová

RNDr. Katarína Chovancová, PhD.

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD. 

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

Bc. Matúš Lištiak

doc. RNDr. Ivan Valent, CSc. 

doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

Mgr. Barbora Zahradníková

Mgr. Jela Nociarová

Mgr. Filip Zechel

RNDr. Lukáš Felix Pašteka, PhD.

Bc. Daniil Zinoviev

RNDr. Lukáš Petra, PhD.

Lektori na letnom sústredení:

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.

doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

Mgr. Juraj Filo, PhD.

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

Dr. Michal Májek

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.

Bc. Samuel Andrejčák

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

Mgr. Barbora Zahradníková

Mgr. Dominika Lacušková

Bc. Matúš Lištiak

PharmDr. Ivica Sigmundová

Mgr. Ivana Božeková

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

Mgr. Filip Zechel

Bc. Andrej Hurajt

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.

doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

doc. RNDr. Erik Rakovský, PhD.

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

Zaži deň v koži vedca:

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

Ing. Péter Kisszékelyi, PhD.

Mgr. Lucia Feriancová, PhD.

Mgr. Ambroz Almássy, PhD.

RNDr. Katarína Chovancová, PhD.

RNDr. Lukáš Petra, PhD.

RNDr. Peter Troška, PhD.

RNDr. Žofia Nižnanská, PhD.

Mgr. Filip Bulko

RNDr. Jaroslav Blaško, PhD.

Mgr. Jela Nociarová

Mgr. Olivier Monfort, PhD.

Mgr. Sofia Mutalová

Mgr. Júlia Zemanová, PhD.

Mgr. Tibor Peňaška, PhD.

Bc. Karin Schniererová

Mgr. Iveta Kmentová, PhD.

Dr. Michal Májek