LAM Seminár: "Fotokatalýza a fotokatalytické reakcie"

Prednášajúci: Prof. Ing. Kamila Kočí, PhD.

Laboratórium heterogénnej fotokatalýzy, Ústav environmentálnych technológií, CEET, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Česká republika  

Téma: Fotokatalýza a fotokatalytické reakcie

piatok, 27. augusta o 11:00
vo veľkej prednáškovej miestnosti Vedeckého Parku UK (miestnosť 187).

Abstrakt a krátky životopis prednášajúceho môžte nájsť v pozvánke [.pdf]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
sykoram@uniba.sk
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava