LAM Seminár: "Elektrochemické senzory"

21.4.2023 o 10:00 hod. v Prezentačnom centre AMOS PriF UK (miestnosť B1-313)

Prednášajúci: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
Katedra fyzikálnej Chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Téma: Elektrochemické senzory


Prednáška sa uskutoční tento piatok, 21. apríla o 10:00
v Prezentačnom centre AMOS PriF UK (miestnosť B1-313).

Abstrakt a krátky životopis prednášajúceho môžte nájsť v pozvánke [.pdf]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava
e-mail: sykoram @ uniba.sk  
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk