LAM Seminár: "Nobelova cena za chémiu 2023"

Prednášajúci: RNDr. Milan Sýkora MBA., PhD.

Laboratórium pokročilých materiálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
Téma: Nobelova cena za chémiu 2023
Prednáška sa uskutoční tento piatok, 8. decembra 2023 o 10:00 v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.

Ďalšie detaily nájdete v priloženej pozvánke.  [.pdf]   [.jpg]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava
e-mail: sykoramuniba.sk
Tel: +421-2-901-42-159
Web: www.lam.sk

Plagát   [.pdf]   [.jpg]