Katedra biochémie

 

 

AKTUALITY

 

 

 

  Katedry biochémie a genetiky 

Vás pozývajú na seminár

 

  Štúdium funkčnej divezifikácie paralógov Abf2p a Ixr1p kvasinky Saccharomyces cerevisiae

                                        Prezentuje: Mgr. Katarína Veljačiková , Katedra genetiky,

                                        Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave                                       

dňa 29.4.2022 (piatok) o 13.30 online v MS Teams 

(kód miestnosti g005wr2)

 

 

 

KUŽELOVE SEMINÁRE

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

 

Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK

v spolupráci s Katedrami genetiky a biochémie PriF UK

a občianskym združením Natura

 

Vás pozývajú na 123. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

 

Dr. Miroslav Baláž

Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV

 

Biely, béžový a hnedý tuk - keď na farbe záleží

 

ktorá sa uskutoční 28. apríla 2022 (štvrtok) o 14:00 v miestnosti B1-322 (CPS+), Prírodovedecká fakulta UK

 

Viac o rečníkovi a prednáške: http://www.naturaoz.org/seminare_files/Pozvanka_Miroslav_Balaz_F.pdf

 

Ľ. Tomáška

Katedra genetiky

 

 

http://www.naturaoz.org/seminare.html
http://www.naturaoz.org/