Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra biochémie

AKTUALITY

  Katedry biochémie a genetiky 

Vás pozývajú na  seminár 

 

Bisfenol A a jeho vplyv na živé bunky

 

Prezentuje: Mgr. Ivana Ďurovcová, Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta, 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

dňa 12.4. 2019 (piatok) o 13:30 v miestnosti B1-501 (kmeňová bunka)