Katedra biochémie

AKTUALITY

 

V dňoch 10. - 13. septembra sa bude konať pod záštitou FEBS  XXVII Biochemický zjazd

https://ssbmb2023.sk/ 

Slovak Society for Biochemistry and Molecular Biology

 

 

AKTUALITY

 

 

 

  Katedry biochémie a genetiky 

Vás pozývajú na seminár

 

  Kvasinka ako model pre štúdium rakoviny, neurodegenerácií aj posttranslačných modifikácií proteínov

                                        Prezentuje: Mgr. Veronika Vozáriková, Katedra genetiky,

                                        Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave                                       

dňa 28.4.2023 (piatok) o 13.30 v knižnici B1-501