Katedra biochémie

AKTUALITY

 

Katedry biochémie a genetiky

Vás pozývajú na seminár

 

 Biochémia trypanozomatíd: pohľad zo strany prehliadaných druhov

                                                                  Prezentuje: Mgr. Katarína Benediková,

                                                katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta,                                                                                                                    Univerzita Komenského v Bratislave

           dňa 19.4.2024 (piatok) o 13.30 v miestnosti CH1-222