Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra biochémie

AKTUALITY

 

 

 

  Katedry biochémie a genetiky 

Vás pozývajú na seminár

 

  Effects of non-thermal plasma treatment of seeds in maize seedlings

 

Prezentuje: Mgr. Ľudmila Holubová, Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

dňa 5.3.2021 (piatok) o 14.00 v MS Teams (kód miestnosti g005wr2)