Katedra biochémie

AKTUALITY

Katedry biochémie a genetiky 

Vás pozývajú na seminár

 

Evolúcia a domestikácia jačmeňa siateho

 

Prezentuje: Doc. RNDr. Miroslav Švec, CSc., Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta,

Univerzita Komenského v Bratislave

 

  

dňa 15. 12. 2017 (piatok) o 14:00 v miestnosti B1-501