Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra biochémie

AKTUALITY

 

 

  Katedry biochémie a genetiky 

Vás pozývajú na seminár 

 

  Invasive migration of dendritic cells into collagen matrices

 

Prezentuje: Mgr. Nikola Čanigová, Institute of Science and Technology Austria

dňa 18.10. 2019 (piatok) o 14.00 v miestnosti B1-501 

 

 

 

4. ročník súťaže o Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej a 3. ročník súťaže o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej

Fond dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej a občianske združenie Natura v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasujú vyhlasujú 4. ročník súťaže o Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej  a 3. ročník súťaže o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. Termín na podávanie nominácií na Cenu a žiadostí o Štipendium je 30. november 2019. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 16. decembra 2019 od 16:00 v Prezentačnom centre AMOS. Podrobnejšie informácie aj s inštrukciami na podávanie návrhov nájdete na stránkach:

 

http://www.naturaoz.org/LSR.html
http://www.naturaoz.org/CenaLSR.html
http://www.naturaoz.org/StipendiumLSR.html

 

Tešíme sa na Vaše návrhy.

Za organizátorov,

 

Ľ. Tomáška

Katedra genetiky PriF UK