Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra biochémie

AKTUALITY

  Katedry biochémie a genetiky 

Vás pozývajú na záverečný seminár tohto semestra

 

The Struggle with Mitochondria, Posttranslational Modifications

and Posttranslational Modifications in Mitochondria

 

Prezentuje:  Mgr. Ján Frankovský, Katedra genetiky,

Prírodovedecká fakulta,

Univerzita Komenského v Bratislave

 

dňa 7.12.2018 (piatok) o 13:30 v miestnosti B1-501 (kmeňová bunka)