Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra biochémie

AKTUALITY

Katedry biochémie, genetiky Prif UK,

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky FMFI a občianske združenie NATURA

 

Vás pozývajú na 112. prednášku v rámci Kuželových seminárov:

 What can we learn from Parkinson´s disease-related mutations?

Prezentuje: Dominika Fričová, Departement of Neoroscience, Myo Clinic, Jacksonville, USA

 

dňa 21.5.2019 (utorok) o 13:00

v miestnosti CH1-222 Prírodovedeckej fakulty UK