Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra biochémie

AKTUALITY

 

 

 

  Katedry biochémie a genetiky 

Vás pozývajú na seminár

 

  Regression of ribosomal expansion segments in yeast species from the Magnusiomyces/Saprochaete clade

 

Prezentuje: Mgr. Filip Brázdovič, PhD., Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 

dňa 27.11.2020 (piatok) o 14.00 v MS Teams (kód miestnosti g005wr2)