Katedra biochémie

GRATULUJEME

AKTUALITY

 

Vážení kolegovia,

Fond dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej (LSR) a občianske združenie Natura v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasujú vyhlasujú 7. ročník súťaže o Cenu LSR  a 5. ročník súťaže o Štipendium LSR (http://www.naturaoz.org/LSR.html). Termín na podávanie nominácií na Cenu a žiadostí o Štipendium je 30. november 2022. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční začiatkom decembra 2022. Podrobnejšie informácie aj s inštrukciami na podávanie návrhov nájdete na stránkach:

 

http://www.naturaoz.org/CenaLSR.html
http://www.naturaoz.org/StipendiumLSR.html

 

Upozorňujeme, že aj tento rok je okrem pobytu v zahraničnom laboratóriu možné žiadať o štipendium na podporu účasti na zahraničnej konferencii, alebo workshope.

Prosíme, rozšírte informáciu aj medzi kolegami.

Tešíme sa na Vaše návrhy.

 

Za organizátorov,

 

Ľ. Tomáška

Katedra genetiky PriF UK