O NÁS

Katedra biochémie poskytuje štúdium biochémie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.), počas ktorého poslucháči nadobudnú praktické skúsenosti v laboratóriu zapojením sa do experimentálnej práce na domácich a medzinárodných vedecko-výskumných projektoch. Vedecký program katedry sa zameriava na niekoľko oblastí biomedicínskeho a biotechnologického výskumu. Skúmame javy súvisiace so starnutím buniek, biogenézou a metabolizmom mitochondrií, replikáciou DNA, ako aj štruktúru a funkciu vybraných proteínov. Vo výskume využívame pekárenské a netradičné druhy kvasiniek, ako aj mikroorganizmy spôsobujúce spavú nemoc a tuberkulózu.