Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Anna Blahová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
technik a laborant v biologických odboro
+421 2 9014 2012
548
ch1-216

Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Andrea Cillingová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9507
02/602 96 507
CH1-204

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2121
02/602 96 546
CH1-212

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9546
02/602 96 546
CH1-212

Mgr. Stanislav Huszár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9548
02/602 96 548
CH1-216

Mgr. Petra Chovančíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9452
02/602 96 452
CH1-240

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9547
02/602 96 547
Ch1-214
[1] 2 3