ZAMESTNANCI

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Anna Blahová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
548
Miestnosť
ch1-216

Mgr. Filip Brázdovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (5.dGEN, denný)
Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Cillingová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (5.dBIX, denný)
Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 546
Miestnosť
CH1-212
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Dobiašová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (5.dGEN, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Heger

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (2.dBIX_UEFT, denný)

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 546
Miestnosť
CH1-212
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislav Huszár, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 548
Miestnosť
CH1-216
Publikačná činnosť