ZAMESTNANCI

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Anna Blahová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
technik a laborant v biologických odboro
+421 2 9014 2012
548
ch1-216

Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Andrea Cillingová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9507
CH1-204

Mgr. Viktória Hodorová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

prof. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9546
CH1-212

Mgr. Stanislav Huszár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9548
CH1-216

Mgr. Petra Chovančíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
lektor vysokej školy, univerzity

Bc. Janka Klingová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
laborant výskumu a vývoja
[1] 2 3