Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Barbora Benešová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CEM, denný)

Anna Blahová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
548
Miestnosť
ch1-216

Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Andrea Cillingová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 507
Miestnosť
CH1-204
Publikačná činnosť

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 546
Miestnosť
CH1-212
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Forbak

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX, denný)

Mgr. Vladimír Heger

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (3.dBIX_CEM, denný)

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 546
Miestnosť
CH1-212
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislav Huszár, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 548
Miestnosť
CH1-216
Publikačná činnosť

Ing. Hana Chovancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
sekretariát
Telefón
02/602 96 160
Miestnosť
CH1-239