Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

M.Sc. Amnah Ahmed

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CEM, denný)

Mgr. Martina Belková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Benešová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (2.dBIX_CEM, denný)

Anna Blahová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
548
Miestnosť
ch1-216

Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Bučková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX, denný)

Mgr. Andrea Cillingová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 507
Miestnosť
CH1-204
Publikačná činnosť

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 546
Miestnosť
CH1-212
Publikačná činnosť

Mgr. Henrich Gašparovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX, denný)

Mgr. Vladimír Heger

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (4.dBIX_CEM, denný)
Publikačná činnosť