VÝUKA

Katedra biochémie Prírodovedeckej fakulty UK poskytuje vzdelávanie v akreditovanom študijnom programe biochémia na všetkých troch stupňoch (bakalársky, magisterský a doktorandský) vysokoškolského štúdia.

Názov študijného programu: biochémia

Číslo študijného odboru (podľa Vyhlášky štatistického úradu SR): 1410

Číslo a názov študijného odboru (podľa Sústavy študijných odborov SR): 4.1.22 biochémia

Informácie o jednotlivých predmetoch, ich obsahu a podmienkach absolvovania nájdete v informačných listoch (AIS) a v systéme Moodle.

 

 

AKTUALITA - Kniha je dostupná v predajni skrípt v pavilóne B1.