VÝUKA

Katedra biochémie Prírodovedeckej fakulty UK poskytuje vzdelávanie v akreditovanom študijnom programe biochémia na všetkých troch stupňoch (bakalársky, magisterský a doktorandský) vysokoškolského štúdia.

Názov študijného programu: biochémia

Číslo študijného odboru (podľa Vyhlášky štatistického úradu SR): 1410

Číslo a názov študijného odboru (podľa Sústavy študijných odborov SR): 4.1.22 biochémia

Informácie o jednotlivých predmetoch, ich obsahu a podmienkach absolvovania nájdete v informačných listoch (AIS) a v systéme Moodle.

 

 

KLASICKÉ EXPERIMENTY V BIOCHĚMII

„Nevadí, ak spadneš. Dôležité je, ak pri vstávaní zdvihneš z podlahy niečo užitočné“ (Efraim Racker).

Aj takto by sme mohli opísať kľúčové vedecké objavy, pretože nie je ničím výnimočným, že za mnohými z nich často stojí okrem húževnatej práce a zanietenosti vedcov aj šťastná náhoda.

Čo myslíte:

Ako pôsobia hormóny?

Čo bolo rozhodujúce pre objav štruktúry DNA?

Z čoho je syntetizovaný cholesterol?

Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky sa dozviete v učebnici KLASICKÉ EXPERIMENTY V BIOCHÉMII. O ODKRÝVANÍ MOLEKULÁRNEJ PODSTATY ŽIVOTA od autorského kolektívu na čele s Petrom Polčicom, Marekom Mentelom a Jozefom Noskom, ktorí pôsobia na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Učebnica obsahuje krátke príbehy týkajúce sa kľúčových biochemických experimentov a ľudí, ktorí ich uskutočnili. Hoci vybrané témy nepokrývajú všetky aspekty biochemického výskumu, autori sa v nich snažili ukázať, že krása biochémie spočíva nielen v skúmaní biologických fenoménov, ale aj v rôznorodosti problémov a prístupov k ich riešeniu. Cesty k hľadaniu odpovedí na vedecké otázky nebývajú vždy priamočiare a mnohokrát aj omyly či náhody viedli k prelomovým objavom. A práve vďaka nim sa biochémia stala neodmysliteľnou súčasťou moderných biomedicínskych vied, čo ilustrujú aj desiatky Nobelových cien udelených nielen za chémiu, ale aj fyziológiu alebo medicínu.

Kniha je plná rôznych zaujímavostí, a preto si na svoje prídu nielen vedci a biológovia, ale aj bežní čitatelia s dušou vášnivého objaviteľa. 

Ak máš o knihu záujem, nájdeš ju dostupnú na našom eshope UK Veda:

https://www.ukveda.sk/klasicke-experimenty-v-biochemii-o...

 

 

AKTUALITA - Kniha je dostupná v predajni skrípt v pavilóne B1.