DOKTORANDI

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Katarína Benediková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX

Mgr. Pavol Boďo

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
4.dBIX_CEM

PharmDr. Mahdi Bozorgnia

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX_BMC

Mgr. Ulrika Duľová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX_CEM

Mgr. Ivana Ďurišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
3.dBIX_CBV

Mgr. Viktória Fabianová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX

Mgr. Martin Forbak

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
5.dBIX

Mgr. Henrieta Havalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
4.dBIX_UMB

Mgr. Iveta Jahodová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
4.dBIX_UMB

Mgr. Rebeka Kodríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
3.dBIX_CHU

Mgr. Daniela Krajčiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
4.dBIX_CBV

Mgr. Maroš Krchňák

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
3.dBIX_CHU

Mgr. Ema Lisá

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX

Mgr. Veronika Lukáčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
4.dBIXx_CHU

Mgr. Sofia Mutalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
4.dBIX

Hande Özbaşak

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
3.dBIX_CBV

RNDr. Adrian Pál

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
4.dBIX

Mgr. Adam Poláček

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
3.dBIX_UMB