Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

DOKTORANDI

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Martina Belková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX_CHU

Mgr. Pavol Boďo

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX_CEM

Mgr. Barbora Bučková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX

Mgr. Martin Forbak

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX

Mgr. Henrich Gašparovič

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX

Mgr. Henrieta Havalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX_UMB

Mgr. Iveta Jahodová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX_UMB

Mgr. Paulína Káňovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX_CBV

M.Sc. Sonam Kapoor

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX_CEM

Mgr. Lea Kissová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX_CEM

Mgr. Daniela Krajčiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX_CBV

Mgr. Veronika Lukáčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIXx_CHU

Mgr. Sofia Mutalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX

Mgr. Adrian Pál

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX

Mgr. Lívia Petrisková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX_CBV

Mgr. Alexandra Piteľová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX_CBV

Mgr. Karin Savková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX

Mgr. Barbara Siváková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX_CHU

Mgr. Martina Smolejová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
1.dBIX

MSc. Dominik Štastný

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
2.dBIX_CBV

Mgr. Romana Vrzoňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
3.dBIX