KONTAKTY

  Miestnosť Telefónne číslo 
Vedúca katedry    
prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. CH1 - 241 +421 (2) 9014 9539
Zástupca vedúcej katedry    
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. CH1 - 242 +421 (2) 90 14 9402
Tajomník katedry    
doc. RNDr. Igor Zeman, PhD CH1 - 209 +421 (2) 90 14 2007
Sekretariát    
Ing. Hana Chovancová CH1- 239 +421 (2) 90 14 1107 , 2072
email v tvare: meno.priezvisko@uniba.sk
Emeritní profesori:    
prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 9398
prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. CH1 - 226 +421 (2) 90 14 9202
Učitelia:    
Mgr. Filip Brázdovič, PhD. CH1 - 204 +421 (2) 90 14 9507
Mgr. Barbora Bučková CH1 - 212  +421 (2) 90 14 9546
Mgr. Andrea Cillingová, PhD. CH1 - 204 +421 (2) 90 14 9507
RNDr. Ingrid Bhatia, PhD. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 9398
Mgr. Henrich Gašparovič, PhD. CH1 - 213  
Mgr. Viktória Hodorová CH1 - 206  
prof. RNDr. Anton Horváth, CSc. CH1 - 212 +421 (2) 90 14 9546
Mgr. Stanislav Huszár, PhD. CH1 - 210 +421 (2) 90 14 9548
Mgr. Petra Chovančíková, PhD. CH1 - 208 +421 (2) 90 14 9398
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. CH1 - 240 +421 (2) 90 14 9452
doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. CH1 - 214 +421 (2) 90 14 9547
doc.RNDr. Marek Mentel, PhD. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 9398
Ing. Martina Neboháčová, PhD. CH1 - 226 +421 (2) 90 14 9202
doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 2006
Mgr. Karin Savková, PhD. CH1 - 213 +421 (2) 90 14 9547
Ing. Pavol Sulo, CSc. CH1 - 227 +421 (2) 90 14 9611
RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. CH1 - 212 +421 (2) 90 14 2120
Mgr. Monika Záhorszká  CH1 - 215 +421 (2) 90 14 9548
Mgr. Júlia Zemanová, PhD. CH1 - 216 +421 (2) 90 14 2011
Doktorandi:    
Mgr. Benediková Katarína CH1 - 212  +421 (2) 90 14 9546
Mgr. Viktória Fabianová CH1 - 210 +421 (2) 90 14 9548
Mgr. Ema Lisá CH1 - 208  
Mgr. Sofia Mutalová CH1 - 204 +421 (2) 90 14 9507
RNDr. Adrian Pál CH1 - 215 +421 (2) 90 14 9548
Ostatní pracovníci:    
Anna Blahová CH1 - 216 +421 (2) 90 14 9548
Darina Luknárová CH1 - 202 +421 (2) 90 14 9536