Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKTY

  Miestnosť Telefónne číslo   klapka
Vedúca katedry      
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. CH1 - 241 +421 (2) 90 14 9539    539
Zástupca vedúcej katedry      
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. CH1 - 242 +421 (2) 90 14 9402    402
Tajomník katedry      
doc. RNDr. Igor Zeman, PhD CH1 - 209 +421 (2) 90 14 2007    398
Sekretariát      
Ing. Hana Chovancová CH1- 239 +421 (2) 90 14 1107 , 2072    160
email v tvare: meno.priezvisko@uniba.sk
Emeritní profesori:      
prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 9398    398
prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. CH1 - 226 +421 (2) 90 14 9202     202
Učitelia:      
Mgr. Filip Brázdovič, PhD. CH1 - 204 +421 (2) 90 14 9507    507
Mgr. Andrea Cillingová, PhD. CH1 - 204 +421 (2) 90 14 9507    507
RNDr. Ingrid Bhatia, PhD. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 9398    398
RNDr. Petra Čermáková, PhD. CH1 - 212 +421 (2) 90 14 2121    546
doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. CH1 - 212 +421 (2) 90 14 9546    546
Mgr. Stanislav Huszár, PhD. CH1 - 216 +421 (2) 90 14 9548    548
Mgr. Petra Chovančíková CH1 - 208 +421 (2) 90 14 9398  
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. CH1 - 240 +421 (2) 90 14 9452    402
doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. CH1 - 214 +421 (2) 90 14 9547    547
Mgr. Hana Lichancová, PhD. CH1 - 206      532
doc. RNDr. Marek Mentel, PhD. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 9398    398
Ing. Martina Neboháčová, PhD. CH1 - 226 +421 (2) 90 14 9202    202
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. CH1 - 242 +421 (2) 90 14 9402    402
doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 2006    398
RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. CH1 - 212 +421 (2) 90 14 2120    546
doc. RNDr. Igor Zeman, PhD CH1 - 209 +421 (2) 90 14 2007    398
Mgr. Júlia Zemanová, PhD. CH1 - 216 +421 (2) 90 14 2011    548
Vedeckí a odborní pracovníci:      
Ing. Pavol Sulo, CSc. CH1 - 227 +421 (2) 90 14 9611    611
Doktorandi:      
Mgr. Katarína Gaštanová CH1 - 212 +421 (2) 90 14 9546    546
Mgr. Kristína Bučková CH1 - 212  +421 (2) 90 14 9546    546
Mgr. Martin Forbak CH1 - 214 +421 (2) 90 14 9547    547
Mgr. Henrich Gašparovič CH1 - 214 +421 (2) 90 14 9547    548
Mgr. Viktória Hodorová CH1 - 206      532
Mgr. Zuzana Konyariková CH1 - 215 +421 (2) 90 14 9548    548
Mgr. Adrian Pál CH1 - 215 +421 (2) 90 14 9548    548
Mgr. Karin Savková CH1 - 213 +421 (2) 90 14 9547    547
Mgr. Barbora Šeligová CH1 - 225 +421 (2) 90 14 9611    611
Mgr. Martina Šilonová CH1 - 225 +421 (2) 90 14 9611    611
Mgr. Michaela Trstenská CH1 - 211      398
Mgr. Romana Vrzoňová CH1 - 226 +421 (2) 90 14 9202    202
Mgr. Monika Záhorszká  CH1 - 215 +421 (2) 90 14 9548    548
Ostatní pracovníci:      
Anna Blahová CH1 - 216 +421 (2) 90 14 9548    548
Darina Luknárová CH1 - 202 +421 (2) 90 14 9536    536