Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKTY

  Miestnosť Telefónne číslo
Vedúca katedry    
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. CH1 - 241 +421 (02) 602 96 539
Zástupca vedúcej katedry    
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. CH1 - 242 +421 (02) 602 96 402
Tajomník katedry    
doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. CH1 - 209 +421 (02) 602 96 398
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. CH1 - 240 +421 (02) 602 96 452
Sekretariát    
Ing. Hana Chovancová CH1- 239 +421 (02) 90 14 1107
email v tvare: meno priezvisko@uniba.sk
   
Emeritní profesori:    
prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc. CH1 - 209 +421 (02) 602 96 398
prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. CH1 - 226 +421 (02) 602 96 202
Učitelia:    
Mgr. Filip Brázdovič CH1 - 204 +421 (02) 602 96 507
Mgr. Andrea Cillingová CH1 - 204 +421 (02) 602 96 507
RNDr. Ingrid Bhatia, PhD. CH1 - 209 +421 (02) 602 96 398
RNDr. Petra Čermáková, PhD. CH1 - 212 +421 (02) 602 96 546
doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. CH1 - 212 +421 (02) 602 96 546
Mgr. Stanislav Huszár, PhD. CH1 - 216 -421  (02) 602 96 548
doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. CH1 - 214 +421 (02) 602 96 547
RNDr. Marek Mentel, PhD. CH1 - 209 +421 (02) 602 96 398
Ing. Martina Neboháčová, PhD. CH1 - 226 +421 (02) 602 96 202
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. CH1 - 242 +421 (02) 602 96 402
doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. CH1 - 209 +421 (02) 602 96 398
RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. CH1 - 212 +421 (02) 602 96 546
doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. CH1 - 209 +421 (02) 602 96 398
Mgr. Júlia Zemanová, PhD. CH1 - 216 +421 (02) 602 96 548
Vedeckí a technickí pracovníci:    
Ing. Pavol Sulo, CSc. CH1 - 227 +421 (02) 602 96 611
Doktorandi:    
Mgr. Katarína Bilková CH1 - 212 +421 (02) 602 96 546
Mgr. Viktória Hodorová CH1 - 206 +421 (02) 602 96 532
Mgr. Zuzana Konyariková CH1 - 215 +421 (02) 602 96 548
Mgr. Tomáš Kovalinka CH1 - 212 +421 (02) 602 96 398
Mgr. Hana Lichancová CH1 - 206 +421 (02) 602 96 532
Mgr. Barbora Šeligová CH1 - 225 +421 (02) 602 96 611
Mgr. Martina Šilonová CH1 - 225 +421 (02) 602 96 611
Mgr. Romana Vrzoňová CH1 - 226 +421 (02) 602 96 202
Mgr. Monika Záhorszká  CH1 - 215 +241 (02) 602 96 548
Ostatní pracovníci:    
Anna Blahová CH1 - 216 +421 (02)602 96 548
Darina Luknárová CH1 - 202 +421 (02)602 96 536