KNIŽNICA KATEDRY BIOCHÉMIE

ZODPOVEDNÁ PRACOVNÍČKA:

Mgr. Júlia Zemanová, PhD. (miestnosť CH1-lab.216)

 

VÝPOŽIČNÉ HODINY:

PONDELOK   15:30 - 16:30

PIATOK            9:00 - 10:00

KLASICKÉ EXPERIMENTY V BIOCHÉMII

„Nevadí, ak spadneš. Dôležité je, ak pri vstávaní zdvihneš z podlahy niečo užitočné“ (Efraim Racker).

Aj takto by sme mohli opísať kľúčové vedecké objavy, pretože nie je ničím výnimočným, že za mnohými z nich často stojí okrem húževnatej práce a zanietenosti vedcov aj šťastná náhoda.

Čo myslíte:

Ako pôsobia hormóny?

Čo bolo rozhodujúce pre objav štruktúry DNA?

Z čoho je syntetizovaný cholesterol?

Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky sa dozviete v učebnici KLASICKÉ EXPERIMENTY V BIOCHÉMII. O ODKRÝVANÍ MOLEKULÁRNEJ PODSTATY ŽIVOTA od autorského kolektívu na čele s Petrom Polčicom, Marekom Mentelom a Jozefom Noskom, ktorí pôsobia na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Učebnica obsahuje krátke príbehy týkajúce sa kľúčových biochemických experimentov a ľudí, ktorí ich uskutočnili. Hoci vybrané témy nepokrývajú všetky aspekty biochemického výskumu, autori sa v nich snažili ukázať, že krása biochémie spočíva nielen v skúmaní biologických fenoménov, ale aj v rôznorodosti problémov a prístupov k ich riešeniu. Cesty k hľadaniu odpovedí na vedecké otázky nebývajú vždy priamočiare a mnohokrát aj omyly či náhody viedli k prelomovým objavom. A práve vďaka nim sa biochémia stala neodmysliteľnou súčasťou moderných biomedicínskych vied, čo ilustrujú aj desiatky Nobelových cien udelených nielen za chémiu, ale aj fyziológiu alebo medicínu.

Kniha je plná rôznych zaujímavostí, a preto si na svoje prídu nielen vedci a biológovia, ale aj bežní čitatelia s dušou vášnivého objaviteľa. 

Ak máš o knihu záujem, nájdeš ju dostupnú na našom eshope UK Veda:

https://www.ukveda.sk/klasicke-experimenty-v-biochemii-o...

 

 

Mitochondria and Anaerobic Energy Metabolism in Eukaryotes