VÝSKUM

Výskumné aktivity katedry sú zamerané na niekoľko perspektívnych oblastí biomedicínskych vied. Ich spoločným menovateľom sú kľúčové metabolické procesy prebiehajúce v bunkách prokaryotických (mykobaktérie) a eukaryotických (kvasinky, prvoky) mikroorganizmov. Špecifický dôraz je kladený na spoznávanie molekulárnych mechanizmov, ktoré sú esenciálne pre viabilitu a virulenciu mikrobiálnych patogénov spôsobujúcich závažné ochorenia akými sú kandidózy, spavá nemoc a tuberkulóza. Skúmané javy súvisia s bioenergetikou a metabolizmom, biogenézou eukaryotických organel, biosyntézou bunkových stien baktérií, molekulárnou architektúrou a stabilitou genómov, replikáciou DNA a funkciou telomér, starnutím a programovanou smrťou buniek a štruktúrou vybraných proteínov.